Artikler i tidligere numre af Dansk Audiologopædi

Dansk Audiologopædi 2014, 50. Årgang

 

 Artikler Forfatter  Nr.
Erfaring med intensiv undervisning for afasiramte Sydelle Holmgard, Helle L. Hejsel og Anne Bødker  1
LæseLeg Kristine Jensen de LopezKristine Jensen de Lopez  1
Med dansk børneaudiologi i sigtekornet Birgitte Franck  1
Nyt lys over dyslektikeres staveudvikling Anne Leth-Pedersen og Katrine H. Bønnerup  1
Meodic Intonation Therapy Alice Gacinga  2
Velfærdsteknologi, kommunikation og Progredierende Dysartri Kirsten Nielsen  2
APD er en audiologisk diagnose Dorthe Mølgaard og Anni Mackenhauer  2
MODAK - et effektivt redskab i afasiundervisningen Karina Lønborg, Kim Rune Hansen og dr. Luise Lutz  3
e/skolen - at ekskudere for at kunne inkludere  Minna N. Bruun og Julie Fredsø  3
Europæisk Laryngologisk Selskabs 1. kongres i Antalya Trine Printz  3
Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014 Nicole Helmer-Nielsen, Kirsten Karlshøj, Mette T. Henriksen og Lisbeth Haaber Hansen  3
Testning af skriftsproglige færdigheder hos voksne med høretab  Holger Juul  4
Afasiundervisning i logopædisk praksis  Maja Højbjerg Horn  4
 Debat – nyt  Forfatter Nr.
Fagetik Dorthe Hansen  1
Fagetiske retningslinjer Vedtaget på generalforsamlingen 2014  2
Ryst posen og begynd på en frisk Birgitte Franck  2
Fagetisk udvalg er til for dig Stine Løvind Thorsen, Bent Kjær, Ulla Lahti og Dorthe Hansen  4
CPLOL-møde i Lederhosen og Dirndl Mette Thomsen og Maria Rønlev  4
     

 

Dansk Audiologopædi 2013, 49. Årgang

 Artikler  Forfatter  Nr.
Sprogvanskeligheder hos børn med ADHD Kathrine Kjær Rasmussen  4
Karlstadmodellen – sprogudvikling med individet i centrum Mette Grønbek Hansen  4
Fra engelsk til dansk – men hvordan? Majken Kaae Frederiksen og Lisbeth Haaber  4
Noget om projekt Language and Cognition – Perspectives from Impairmentog om sætningsgentagelse Rikke Vang Christensen  4
”Peg på noget  - vis mig noget” Frederik Gybel Jensen, Lena Havtorn Jensen og Louise Møller Jensen  3
Tidlig identifikation af høretab og sprogudvikling Christina Degn og Pia Thomsen  3
Forskellige typer af sprogvanskeligheder? Pia Thomsen og Anette Esbensen  2
Logopeden som en ressurs når afasirammede skal tilbake i arbeid Silje Merethe Hansen og Jenny Svela, Norge  1
Kan dynamiske test bidrage til tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder? Anna Stenberg Gellert  1
Fonologisk læring gennem perifer legitim deltagelse Ida Marie Holm  1

 

 Debat - Nyt  Forfatter  Nr.
Logopædens rolle i arbejdsalliancen Lise Reitz  3
Den konsultative metode  Mette Fisker  3
CPLOL-møde i Bulgarien Mette Thomsen og Maria Rønlev  2
Giv tid til mennesker med afasi Sarah Cecilie Boss  2
Hvor svært kan det være…. Birgitte Franck  2
Høremæssig tilgængelighed – lad os fokusere på problemet Birgitte Franck  1

 

Dansk Audiologopædi 2012, 48. Årgang

 Titel  Forfatter  Nr.
Audiologisk praksis anno 2012 Lone Percy-Smith, Jane Lignel Josvassen, Georg Busch, Minna Sandahl, Lena Nissen, Theis Lange, Ea Rusch og Per Cayé Thomasen  4
Auditiv Verbal Terapi og CI - nogle refleksioner Palle Vestberg  2
Cochlear Implant til børn - en medicinsk og pædagogisk udfordring Birgitte Franck  3
Flere perspektiver på udredning af udtalevanskeligheder Pernille Hartmann Jensen og Sahra Mengal  4
Forældre på banen! Dorthe Hansen  2
Hvilke test skelner bedst mellem studerende med dysleksi og studerende uden dysleksi? Katrine Hammer Bønnerup, Mette W. Schmidt og Anne Leth Pedersen  1
Inkluderende logopædi Ida Marie Holm  2
Integrated Listening System Lone Olsen  2
Kompas, kort og kurs - børnelogopæder i en brydningstid Aase Hjort og Jannie Østergaard Nielsen  3
Konsonantlyde og lydstruktur i den tidlige sprogudvikling Ásta Kristín Ingólfsdóttir  4
Matematikvanskeligheder Inga Thorup Thomsen og Julie Aarup  1
Om at udvikle en test til brug i dansk børnelogopædi Julie Møller Terkelsen og Tine Pilegaard Juul   4
Sammenhængende spontantale som elementi den logopædiske udredning af børn med udtalevanskeligheder Sahra Mengal og Pernille Hartmann Jensen  3
Specific Language Impairment og de bagvedliggende årsagssammenhænge Stine Kensø  1
Studieophold i Australien Jytte Isaksen  1
Toft-Olsen’s Apple Hans Toft-Olsen  1
Undervisningsmetoder til børn med udtalevanskeligheder Annette V. Fox-Boyer og Marit C. Clausen  2

 

Dansk Audiologopædi 2011, 47. Årgang

 Titel  Forfatter  Nr.
”AVT er jo…” Pernille Hartmann Jensen og Lone Percy-Smith  2
Børn med udtalevanskeligheder: Differentialdiagnostik og logopædisk intervention Annette Fox-Boyer og Marit C. Clausen  4
Dansksprogede børns fonologiske udvikling Marit C. Clausen og Annette Fox-Boyer  4
De nationale test kan sætte fokus på sproglige vanskeligheder Margit Holm Nielsen  4
Efteruddannelsen PD i logopædi Mette Thomsen  2
Evidens fra praksis Carsten Elbro  2
Hardcore talehørepædagogik på spil Maria Bærentsen  3
Hvordan kan man læse med sit lille barn? Mia Finnemann Schultz  2
Integrativ stemmeterapi Åse Ørsted  1
Inventering af stemmehygiejniske råd i Danmark Ellen Lomholt, Karina Thomsen Grønnemose og Jenny Iwarsson  4
Kommunikation med børn i deres første leveår Palle Vestberg  3
Mine 60 år med taleforsorgen Steen Fibiger  1
Musik som interventionsværktøj til udvikling af sproglige færdiogehder hos hørehæmmede børn Mathilde Lumbye Orry  2
Naturlogopædi og Health Design Varinka Boseman Behrakis  3
Om dokumentation og faglige kvalifikationer i børnelogopædien Rikke Vang Christensen  1
Socialsproglig kompetence hos børn med CI- når sproget får betydning Jesper Dammeyer, Susanne Carstensen, Bente Karlshøj, Eva Knudsen  2
Stammen hos børn med autisme Ruth Birnbaum  3
Udvikling af dialogisk kompetence hos børn med CI Jesper Dammeyer, Susanne Carstensen, Bente Karlshøj, Eva Knudsen  1
Verbal dyspraksi TI Nordjylland v. Anne Fuglsang og Bent Agersø  3
Visioner for logopædfaget Gitte Rasmussen og Rineke Brouwer  4

 

Dansk Audiologopædi 2010, 46. Årgang

 Titel  Forfatter  Nr.
Cykliske ændringer i talestemmen Marie Groth  4
Dikotisk lytning belyst ved Dansk SSW Dorte Bisgaard  4
Fokusskift i ordblindeundervisningen Natasha Epstein  1
Fra talebananer til adamsæbler- en pædagogisk og en teknisk indfaldsvinkel med fælles litteraturliste Aïda Regel Poulsen og Finn Petersen  4
Glimt fra aktuel amerikansk og dansk forskning i børns sprogforstyrrelser Rikke Vang Christensen  3
Høretekniske hjælpemidler som en del af den specialpædagogiske bistand til elever med nedsat hørefunktion Dorthe Mølgaard  3
Integration af kompenseende teknologi i studielæsningen Laura Kongskov  3
Intensive Non-avoidance Group Therapy with Adult Stutterers: Experience from Bulgaria Dobrinka Georgieva og Steen Fibiger  3
Nu ska’ du se Ulla Lahti  1
Revidering af referencematerialet 2008-2010 Anne Bingen-Jakobsen og Niels Reinholt Petersen  2
Specialeoversigt 2008, KUA    2
Språkvansker hos barn Ingeborg Watne  1
Stammen Niels Thybæk-Hansen  4
Talehandicappede børns rettigheder i praksis Eva Kirschner  4
Tinnitus kan lindres med nye musiktoner Christina Rytter  4
Vage mål og svag undervisningsvejledning Anne-Mette Veber Nielsen og Holger Juul  3
Vejrtrækningsrytmisk Fonation, VRF – status 2010 Aase Ørsted  2

 

Dansk Audiologopædi 2009, 45. Årgang

Titel Forfatter Nr.
Afasi og plasticitet Franck Becker  3
Anerkend McGuireprogrammet Inge Brink Hansen  2
Den audiologopædiske x-faktor Dorthe Hansen og Jytte Isaksen  1
Diagnosticering af dyspraksi i et psykolingvistisk perspektiv Ditte Søbæk Johansen og Mikkel Fruerlund Kamp  3
Engelskundervisning for voksne ordblinde Martin Hauerberg Olsen og Lise Marie Nyrop  1
Højre-venstre Boje Juhl Petersen  3
Jeg er bekymret Annelise Bak  1
Kommentar til anmeldelse af LPU Maja Dal  2
Naturlogopædi Anna Jane Adhémar og Varinka Boseman Behrakis  4
Overgangen fra pludren til det tidlige ordforråd Elisabeth Willadsen  5
Praktikophold hos PPR-Nuuk Mette Thomsen  1
SpeechEasy Alice Mortensen og Louise Degn Rahbek  5
Sprogscreening af 3-åroge børn med dansk som andetsprog Helle Katrine Wang Klinge og Anne Pia Jordan  1
Sprogvurdering.dk Kasper Østerholdt Jensen, Rune Nørgaard Jørgensen, Dorthe Bleses og Werner Vach  4
Sprogvurderingsredskab til 1½-2-årige Nana Marie Pedersen  2
Talepædagogens rolle i forhold til børn med autisme Lone Gammeltoft  4
Thanks to ”Vibeke og Victor Blochs Legat 2009” Louise Skov  5
TomatisMetoden som gruppetræning i skoleregi Mirjam Bertschinger  1
Udviklingen af et simpelt mikrofonsystem til hørehæmmede Kikki Walther  3

 

Dansk Audiologopædi 2008, 44. Årgang

Titel  Forfatter  Nr.
At blive pustet i nakken – eller…  Birgitte Franck  3
At læse og at læse selv  Erik Arendal og Bent Saabye Jensen  5
Cochlear Implant – Viden og fremtidsperspektiver 2008  Mette Røhrmann Bau  4
Døve elever i folkeskolen i Australien  Palle Vestberg  2
Fra GOST-testen til Galker-testen  Jørgen Lous og Eve Galker  3
Glæden og de positive tanker er vigtige for trivsel  Birgitte Franck  4
Har du sett Malmö har du sett världen  Marika Schütz  1
Hovedtræk i dagensd SLI-forskning  Rikke Vang Christensen  4
Logopædisk erfaring med brug af Delayed Auditory feedback (DAF) i stammeundervisningen  Solveig G. Pedersen og Lise Klok  5
Læsekrykker eller læseundervisning  Carsten Elbro  4
Myter om tvåspråkighet  Inger Lindberg  1
Nøglen til sproget ligger i øret  Mette Riemer  5
Pegetavler – en kommunikativ ressource og begrænsning  Rineke Brouwer m. fl.  4
Response to Stuttering and Diaphragm  Dave McGuire m. fl.  2
Resultater af danske skolebørns forståelse af grammatik belyst ved TROG-2dk  Kristine Jensen de Lopéz og Ane Knüppel  5
Se lyden – et nyt læseindlæringsmateriale  Birgitte Sørensen  3
Stor effekt af pc-læsning til voksne i læsevanskeligheder  Bent Saabye Jensen m. fl.  3
Svar på Dave McGuires respons på Stammen og Diafragma  Lise Reitz  2
Tanker vedr. et uddannelsesmæssigt løft...  Steffie Kristensen  4
Tilbud til personer, der stammer, og logopædiske uddannelsesforhold i Østeuropa  Steen Fibiger m. fl.  3
Turn around indenfor børneområdet  Birgitte Franck  1
Undersøgelse af trivslen hos folkeskolebørn med høreapparater  Mette Gudman  2
Vejledning – en betydelig del af det audiologopædiske praksisfelt  Charlotte Aagaard og Henrik Manstrup  4
Vi undrer os…  Christine Kongsmark m. fl.  4

Dansk Audiologopædi 2007, 43. Årgang

 Titel  Forfatter  Nr.
Auditory Verbal Therapy  Anne Haven og Vibeke Rødsgaard- Mathiesen  1
Debat og indsigt - 1982 til 2007 Carsten Elbro  4
Døve Børns undervisning Palle Vestberg  3
Efter cochlear implant: To sprog eller ét? Anders Højen  4
Én vanskelighed kommer sjældent alene Anne Guldager  3
Et spørgsmål om kendskab til PRAXIS… Louise Skov  1
Evaluering af logopædisk stemmebehandling med Voice Handicap Index (VHI) Steen Fibirger  5
Forældre til babyer med diagnosticeret hørenedsættelse – har de brug for at mødes? Nina Funder og Gitte Mondrup  3
Forældres valg af sprogkode til børn med cochlear implant Palle Vestberg  1
ICF på det audiologopædiske område Marie Sonne Kristensen og Anni Andreassen  2
Målsætninger – fordele og ulemper Eskild Petersen  2
Målsætninger – terminologi og opstilling Eskild Petersen  1
Målsætninger, evaluering og evidensbaseret praksis i den offentlige indsats Charlotte Aagaard  5
Ordforslags- og oplæsningsprogrammer Marie W. Bertelsen  5
Parkinsonunervisning inspireret af Lee Silverman Voice Treatment Bente Dalby Johannesen og Ólöf Gudrún Jónsdóttir  2
Pædagogik har betydning – også den dårlige Heine Schmidt  2
Stammen og diafragma – McGuire kritisk set Lise Reitz  3
Suggestopædisk taleundervisning Åse Ørsted  2
Talepædagogisk Forening i Danmark Steen Fibirger  4
Tilbagemelding på kritik af ”Danske børn med cochelar implant – medvindsfaktorer for børnenes hørelse, talesprog og trivsel” Jette Kjeldsen og Lone Percy-Smith  1
Vurdering af tosprogede børns andetsprogstilegnelse Lisbeth Elnegaard  3

 

Dansk Audiologopædi 2006, 42. årgang 

At gøre det uoverskuelige overskueligt Birgitte Franck 3
Danske børn med cochlear implant Lone Percy-Smith 4
Danske børn med cochlear implant – ny dansk undersøgelse Vibeke Rødsgaard-Mathiesen 4
Danske indskolingsbørns udtale af /s/ med særligt henblik på læsp Birgit Hutters og Anja Bau 1
Grammatiske problemer hos danske børn med sprogforstyrrelser Rikke Vang Christensen 2
Hvordan kan vi undersøge langtidseffekten af undervisningen på Kommunikationshold for hørehæmmede Kirsten Worsøe og Karen Munk 2
Kommunikationsundervisning i gruppe for svært afasiramte og deres pårørende Elsebeth Abildgaard og Sidse Borre 3
Læsepædagogisk stwudiestøtte til dyslektikere Anne Leth Pedersen 4
Målsætning og planlægning af undervisningen af svært afasiramte Kit Philipson 2
NEAP-projektet – Bearbejdning af ”Nottingham Early Assesment Package” til danske forhold Marianne Kyhne Hestbæk 3
Notits: Mette Kjellerup Møllers artikel i DA 4/05 Bo Ege 1
Om konsultativ tilgang til talepædagogik Aase Hjort og Jannie Østergaard Nielsen 4
Perceptuel integration og læsevanskeligheder Finn Holst 1
Social Networks Mette Christensen 2
Sprog og hjerneprocesser Palle Vestberg 1
Sprogudviklingen hos børn med cochlear implant Elisabeth Engberg-Pedersen 4
Svar på Bo Eges notits Mette Kjellerup Møller 1
Tinnitus, følgevirkninger og behandling Gretghe Drejer 3
Undersøgelse af en dansk oversættelse af den receptive ordforrådstest Bracken – Basic Concept Scale Karina Barfoed, Birgitte Espersen og Annie Sørensen 2

 

Dansk Audiologopædi 2005, 41. årgang

Titel Forfatter Nr.
Anvendelse av tekniske hjelpemidler i behandling av stamming – en kort innføring Tom Green og Terje Jøraas, Norge 2
Danske sibilanter – nyt speciale om hørehæmmedes s-udtale Tine Bintzer 2
Inkludering af børn med Cochlear Implant Birgitte Franck 4
Karlstadmodellen i Roskilde Mai Klok og Charlotte Nørgaard 2
Logopædisk kompetence: Interaktion i testtagning Lise Randrup Jensen og Hanne-Pernille Stax 4
Måske skal vi fremover have en frø med i tasken… Louise Skov 4
Noget om læsp Anja Bau og Birgit Hutters 1
Opfordring til at deltage i spørgeskemaundersøgelse Mette Kjellerup Møller 1
OrdRet – en ny dansk stavekontrol Julie Kock Clausen 3
Stammens kompleksitet og diversitet Hans Månsson 3
Tal altid med CI-barnet – især sammen med forældrene Helle Aagaard 1
testmaterialer i dansk børnelogopædi Mette Kjellerup Møller 4

 

Dansk Audiologopædi 2004, 40. årgang

Afdækning af en mulig sammenhæng mellem auditiv perception og fonologiske vanskeligheder Jenny Gøtze 1
APD-børn kan hjælpes Lars Bøgeskov 3
At høre – og at høre til Anette Albeck, Ulla Nobel og Pia Vinther 3
CI og hørelse Palle Vestberg 2
Kognitionspsykologi og cochlear opererede børns sproglige udvikling Jesper Dammeyer 4
Krop, psyke og stemme – pigers mutationsstemmer Birgitte Warberg og Tanja Sigsgaard 4
Monitorering af den auditive integration hos børn med cochlear implant Lone Percy-Smith og Helle Aagaard 1
”Rasmus, du er så nem at forstå, når du taler…” Birgitte Morin, Lars Gabriel Jensen, Lone Vinther, Helle Pedersen og Camilla Petersen 1
Se lyden, føl sproget Anette Ketler 4
Skumbanan-børn og tykhudede voksne Birgitte Franck 1
Som du råber i skoven, får du svar Birgitte Franck 2
Talekonferencen i Viborg Amt – kirurgisk/logopædisk behandling af recurrensparese Peder Juul Pedersen 2
Talekontrol og/eller Stammekontrol – overvejelser og retningslinier G. Jan Thinge 2
Taleprocessering, talesprog og skriftsprog Marianne Thorsen 3
22q11 deletion-syndrom – hvad er det? Helle Albrechtsen og Maria Boers 3
Videreudvikling og afprøvning af MAST Niels Reinholt Petersen, Lise Randrup Jensen, Annelise Petersen og Charlotte Aagaard 4

 

Dansk Audiologopædi 2003, 39. årgang

Titel Forfatter Nr.
Den gode lydoptagelse Preben Dømler 4
Er Lidcombe Metoden god? Per Alm 1
Gruppetilbud til afasiramte Marianne Ketscher og Gunver Madsen 1
Lidcombe Metoden – er den god? – og hvorfor måske alligevel? Lone Cordes Felby 1
Mapping-metoden i anvendelse Lise Randrup Jensen og Charlotte Lønnberg 1
Neurosemantik i stammeundervisningen Lise Reitz 3
Når progressionen udebliver.. Karin Mogensen og Henny Nielsen 2
Og vinden ruskede og raskede… Susanne Günther 4
Projekt Referencestemmer Niels Reinholt Petersen og Anne Bingen-Jakobsen 4
Receptive vanskeligheder hos børn med SLI Birte Sandahl Christiansen 2
Registreringsskalaens betydning for anvendligheden af en standardiseret metode til auditiv stemmeanalyse Maria Boers 4

Tegning som pædagogisk redskab

i undervisningen af børn, der stammer

Mette Kjellerup Møller 2
Udvikling af et nyt paradigme John C. Harrison (Anne Mainkvist) 3
Udvikling af et referencemateriale til auditiv stemmebeskrivelse Inge Ernst Kølle, Anne Bingen-Jakobsen, Preben Dømler og Niels Reinholt Petersen 4
Udvikling af sprog og tale hos små børn med høretab Palle Vestberg 3
Undervisning af børn med dysfasi og stammen Ulla Støvelbæk og Gun Winstén 3
Vi er i pressens søgelys lige nu (leder) Birgitte Franck 1

 

Dansk Audiologopædi 2002, 38. årgang

Auditiv beskrivelse af dysfoniske stemmer Anita Lihme 3
Beskrivelse af et undervisningsforløb af 4 læbe-ganespaltebørn med fonologiske vanskeligheder Tine Buschmann og Elisabeth Villadsen 1
Cochleaimplanterede børns kommunikative og sproglige udvikling belyst ud fra videotranskriptionsmetoden Helle Aagaard og Lone Percy-Smith 3
Fra form til indhold – til indhold og form… Laila Federspiel 2
Informationssamfundet og dets muligheder (leder) Birgitte Franck  3
Inspiration fra en studietur i England Dorte Hansen 1
Kan du se, hvad jeg siger… Stig Christensen 3
Klinisk undersøgelse af høreapparat Cecilie Fernandez Samar og Eskild Frøshaug Petersen 1
Kvalitetssikring: Børneaudiologi på KAS Gentofte Regitze Ardenkjær-Husted og Eskild Frøshaug Petersen 4
Lidcombebehandlingen. Er den god? – og hvorfor ikke? Eigil Laulund 2
MAST – en metode til analyse af sammenhængende tale hos afasiramte personer Lise Randrup Jensen, Niels Reinholt Petersen, Charlotte Aagaard og Annelise Petersen 3
Netværk som pædagogisk idé ved sprogtræningen Lene Lykkebo 1
Neurologisk rehabilitering efter Dr. Castillo Morales’ koncept Inge Krügermeier 3
Når man er fagligt flov over at være dansker… Birgitte Franck 3
PPR’s udvikling set gennem tale-høreundervisningens øjne Jytte Gamby 2
Små børn skal have store byggeklodser… Pia Thomsen 4
Sokrates Comenius Project: CESS 2000-2002 Solveig Zielke 4
Undervisning af muslimske stamme-elever i skoalderen Stine Pedersen 4

 

Dansk Audiologopædi 2001, 37. årgang

Akustisk baseret stemmebeskrivelse Niels Reinholt Petersen 1
Dansk lyd- og bogstavkendskab i børnehaveklassen Helen Nielsen 1
Eftertanker --- om CI Palle Vestberg 3
Erfaringer med gruppeundervisning til Parkinsonramte Eva Top og Maja Dal 4
Et mål er en drøm med en deadline Birgitte Franck 2
Evaluering af audiologisk behandling Eskild Frøshaug Petersen, Jesper Buch Andersen og Jørgen Hedegaard Jensen 2
Flyttede forældres oplevelse af børneaudiologien på KAS Gentofte Eskild Frøshaug Petersen, Majken Holm Jønsson og Bjørg Petersen 3
Hvordan kan audiooplogpæd’er anvende PAS-afdækningen som redskab i undervisningen af bl.a. tosprogede? Kirsten Grunnet 1
Kært barn med mange navne (leder) Per Nielsen 1
Langsomme indlærere blandt voksne flygtninge og indvandrere Natasha Epstein 2
Logopædisk undervisning ved hypokinetisk dysartri i forbindelse med Parkinsons sygdom Lotte og Just Pedersen og Åse Ørsted 4
Mapping-metoden – en undervisningsmetode til afasiramte med agrammatisk tale Lise Randrup Jensen 3
Oralmotorisk funktion og funktionsvanskeligheder hos børn med Downs syndrom Lene Lykkebo 4
Statusartikel om Parkinsons syge i Danmark Diana Graakjær 4
Talepædagogens rolle ved Parkinsons sygdom (leder) Per Nielsen 4
Tidlig diagnosticering, fravalg – og etik (leder) Per Nielsen 2
Udvikling af nyt materiale til undersøgelse og beskrivelse af kommunikationsevnen hos afasiramte og deres pårørende Anni Andreassen og Charlotte Aagaard 2
Værdien af målsætninger og systematik (leder) Per Nielsen 3

 

Dansk Audiologopædi 2000, 36. årgang

Afasi, hjerneskade – og stammen (leder) Per Nielsen 1
Brug af høreapparater i forhold til høreniveau Henrik Vestergaard 3
CIC-høreapparater for brugere med lette til middelsvære høretab Henrik Vestergaard m.fl. 1
Det hørehæmmede barn belyst ud fra forskellige synsvinkler Birgitte Franck 4
Efteruddannelse – eller hvor skal vi lære det alt sammen? (leder) Per Nielsen 4
Er der virkelig så mange småbørn, der stammer? Hans Månsson 3
Et projekt om læsning for udviklingshæmmede Jesper Ege og Lene Rugaard Jensen 2
Fonologiske vanskeligheder hos børn Kirsten Hartung 2
”Forsinket, problematisk eller helt udeblevet” Mogens Hygum Jensen 3
Fra speciale til spalte (leder)  Per Nielsen 3
Helhedssyn på stammen Hans Månsson 1
Høreapparatbehandling – Effekt og brugertilfredshed Eskild Frøshaug Petersen og Jesper Andersen 2
Iagttagelse og beskrivelse af småbørn med funktionshæmning Hans Månsson 4
Laryngale hyperæstesier af funktionel og ikke funktionel karakter G. Jan Tinge 3
Mere om undervisning af børn med læbe-ganespalte Elisabeth Willadsen 1
Mundmotorisk bevidsthed Ulla Nielsen 4
Stammen – hvad er det, og hvordan behandler vi? Dodo Astrup 2
Tegn ligger lige ved hånden Birte Sundblad Maarup og Lone Hyldgaard 1
Tre nye love (leder) Per Nielsen 2