Artikler i tidligere numre af Dansk Audiologopædi

Dansk Audiologopædi 2014, 50. Årgang

Minna N. Bruun og JulieFredsø

 Artikler Forfatter  Nr.
Erfaring med intensiv undervisning for afasiramte Sydelle Holmgard, Helle L. Hejsel og Anne Bødker  1
LæseLeg Kristine Jensen de LopezKristine Jensen de Lopez  1
Med dansk børneaudiologi i sigtekornet Birgitte Franck  1
Nyt lys over dyslektikeres staveudvikling Anne Leth-Pedersen og Katrine H. Bønnerup  1
Meodic Intonation Therapy Alice Gacinga  2
Velfærdsteknologi, kommunikation og Progredierende Dysartri Kirsten Nielsen  2
APD er en audiologisk diagnose Dorthe Mølgaard og Anni Mackenhauer  2
MODAK - et effektivt redskab i afasiundervisningen Karina Lønborg, Kim Rune Hansen og dr. Luise Lutz  3
e/skolen - at ekskudere for at kunne inkludere  Minna N. Bruun og Julie Fredsø  3
Europæisk Laryngologisk Selskabs 1. kongres i Antalya Trine Printz  3
Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014 Nicole Helmer-Nielsen, Kirsten Karlshøj, Mette T. Henriksen og Lisbeth Haaber Hansen  3
Testning af skriftsproglige færdigheder hos voksne med høretab  Holger Juul  4
Afasiundervisning i logopædisk praksis  Maja Højbjerg Horn  4
 Debat – nyt  Forfatter Nr.
Fagetik Dorthe Hansen  1
Fagetiske retningslinjer Vedtaget på generalforsamlingen 2014  2
Ryst posen og begynd på en frisk Birgitte Franck  2
Fagetisk udvalg er til for dig Stine Løvind Thorsen, Bent Kjær, Ulla Lahti og Dorthe Hansen  4
CPLOL-møde i Lederhosen og Dirndl Mette Thomsen og Maria Rønlev  4
     

 

Dansk Audiologopædi 2013, 49. Årgang

 Artikler  Forfatter  Nr.
Sprogvanskeligheder hos børn med ADHD Kathrine Kjær Rasmussen  4
Karlstadmodellen – sprogudvikling med individet i centrum Mette Grønbek Hansen  4
Fra engelsk til dansk – men hvordan? Majken Kaae Frederiksen og Lisbeth Haaber  4
Noget om projekt Language and Cognition – Perspectives from Impairmentog om sætningsgentagelse Rikke Vang Christensen  4
”Peg på noget  - vis mig noget” Frederik Gybel Jensen, Lena Havtorn Jensen og Louise Møller Jensen  3
Tidlig identifikation af høretab og sprogudvikling Christina Degn og Pia Thomsen  3
Forskellige typer af sprogvanskeligheder? Pia Thomsen og Anette Esbensen  2
Logopeden som en ressurs når afasirammede skal tilbake i arbeid Silje Merethe Hansen og Jenny Svela, Norge  1
Kan dynamiske test bidrage til tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder? Anna Stenberg Gellert  1
Fonologisk læring gennem perifer legitim deltagelse Ida Marie Holm  1

 

 Debat - Nyt  Forfatter  Nr.
Logopædens rolle i arbejdsalliancen Lise Reitz  3
Den konsultative metode  Mette Fisker  3
CPLOL-møde i Bulgarien Mette Thomsen og Maria Rønlev  2
Giv tid til mennesker med afasi Sarah Cecilie Boss  2
Hvor svært kan det være…. Birgitte Franck  2
Høremæssig tilgængelighed – lad os fokusere på problemet Birgitte Franck  1

Dansk Audiologopædi 2012, 48. Årgang

 Titel  Forfatter  Nr.
Audiologisk praksis anno 2012 Lone Percy-Smith, Jane Lignel Josvassen, Georg Busch, Minna Sandahl, Lena Nissen, Theis Lange, Ea Rusch og Per Cayé Thomasen  4
Auditiv Verbal Terapi og CI - nogle refleksioner Palle Vestberg  2
Cochlear Implant til børn - en medicinsk og pædagogisk udfordring Birgitte Franck  3
Flere perspektiver på udredning af udtalevanskeligheder Pernille Hartmann Jensen og Sahra Mengal  4
Forældre på banen! Dorthe Hansen  2
Hvilke test skelner bedst mellem studerende med dysleksi og studerende uden dysleksi? Katrine Hammer Bønnerup, Mette W. Schmidt og Anne Leth Pedersen  1
Inkluderende logopædi Ida Marie Holm  2
Integrated Listening System Lone Olsen  2
Kompas, kort og kurs - børnelogopæder i en brydningstid Aase Hjort og Jannie Østergaard Nielsen  3
Konsonantlyde og lydstruktur i den tidlige sprogudvikling Ásta Kristín Ingólfsdóttir  4
Matematikvanskeligheder Inga Thorup Thomsen og Julie Aarup  1
Om at udvikle en test til brug i dansk børnelogopædi Julie Møller Terkelsen og Tine Pilegaard Juul   4
Sammenhængende spontantale som elementi den logopædiske udredning af børn med udtalevanskeligheder Sahra Mengal og Pernille Hartmann Jensen  3
Specific Language Impairment og de bagvedliggende årsagssammenhænge Stine Kensø  1
Studieophold i Australien Jytte Isaksen  1
Toft-Olsen’s Apple Hans Toft-Olsen  1
Undervisningsmetoder til børn med udtalevanskeligheder Annette V. Fox-Boyer og Marit C. Clausen  2

 

Dansk Audiologopædi 2011, 47. Årgang

 Titel  Forfatter  Nr.
”AVT er jo…” Pernille Hartmann Jensen og Lone Percy-Smith  2
Børn med udtalevanskeligheder: Differentialdiagnostik og logopædisk intervention Annette Fox-Boyer og Marit C. Clausen  4
Dansksprogede børns fonologiske udvikling Marit C. Clausen og Annette Fox-Boyer  4
De nationale test kan sætte fokus på sproglige vanskeligheder Margit Holm Nielsen  4
Efteruddannelsen PD i logopædi Mette Thomsen  2
Evidens fra praksis Carsten Elbro  2
Hardcore talehørepædagogik på spil Maria Bærentsen  3
Hvordan kan man læse med sit lille barn? Mia Finnemann Schultz  2
Integrativ stemmeterapi Åse Ørsted  1
Inventering af stemmehygiejniske råd i Danmark Ellen Lomholt, Karina Thomsen Grønnemose og Jenny Iwarsson  4
Kommunikation med børn i deres første leveår Palle Vestberg  3
Mine 60 år med taleforsorgen Steen Fibiger  1
Musik som interventionsværktøj til udvikling af sproglige færdiogehder hos hørehæmmede børn Mathilde Lumbye Orry  2
Naturlogopædi og Health Design Varinka Boseman Behrakis  3
Om dokumentation og faglige kvalifikationer i børnelogopædien Rikke Vang Christensen  1
Socialsproglig kompetence hos børn med CI- når sproget får betydning Jesper Dammeyer, Susanne Carstensen, Bente Karlshøj, Eva Knudsen  2
Stammen hos børn med autisme Ruth Birnbaum  3
Udvikling af dialogisk kompetence hos børn med CI Jesper Dammeyer, Susanne Carstensen, Bente Karlshøj, Eva Knudsen  1
Verbal dyspraksi TI Nordjylland v. Anne Fuglsang og Bent Agersø  3
Visioner for logopædfaget Gitte Rasmussen og Rineke Brouwer  4

 

Dansk Audiologopædi 2010, 46. Årgang

 Titel  Forfatter  Nr.
Cykliske ændringer i talestemmen Marie Groth  4
Dikotisk lytning belyst ved Dansk SSW Dorte Bisgaard  4
Fokusskift i ordblindeundervisningen Natasha Epstein  1
Fra talebananer til adamsæbler- en pædagogisk og en teknisk indfaldsvinkel med fælles litteraturliste Aïda Regel Poulsen og Finn Petersen  4
Glimt fra aktuel amerikansk og dansk forskning i børns sprogforstyrrelser Rikke Vang Christensen  3
Høretekniske hjælpemidler som en del af den specialpædagogiske bistand til elever med nedsat hørefunktion Dorthe Mølgaard  3
Integration af kompenseende teknologi i studielæsningen Laura Kongskov  3
Intensive Non-avoidance Group Therapy with Adult Stutterers: Experience from Bulgaria Dobrinka Georgieva og Steen Fibiger  3
Nu ska’ du se Ulla Lahti  1
Revidering af referencematerialet 2008-2010 Anne Bingen-Jakobsen og Niels Reinholt Petersen  2
Specialeoversigt 2008, KUA    2
Språkvansker hos barn Ingeborg Watne  1
Stammen Niels Thybæk-Hansen  4
Talehandicappede børns rettigheder i praksis Eva Kirschner  4
Tinnitus kan lindres med nye musiktoner Christina Rytter  4
Vage mål og svag undervisningsvejledning Anne-Mette Veber Nielsen og Holger Juul  3
Vejrtrækningsrytmisk Fonation, VRF – status 2010 Aase Ørsted  2

 

Dansk Audiologopædi 2009, 45. Årgang

Titel Forfatter Nr.
Afasi og plasticitet Franck Becker  3
Anerkend McGuireprogrammet Inge Brink Hansen  2
Den audiologopædiske x-faktor Dorthe Hansen og Jytte Isaksen  1
Diagnosticering af dyspraksi i et psykolingvistisk perspektiv Ditte Søbæk Johansen og Mikkel Fruerlund Kamp  3
Engelskundervisning for voksne ordblinde Martin Hauerberg Olsen og Lise Marie Nyrop  1
Højre-venstre Boje Juhl Petersen  3
Jeg er bekymret Annelise Bak  1
Kommentar til anmeldelse af LPU Maja Dal  2
Naturlogopædi Anna Jane Adhémar og Varinka Boseman Behrakis  4
Overgangen fra pludren til det tidlige ordforråd Elisabeth Willadsen  5
Praktikophold hos PPR-Nuuk Mette Thomsen  1
SpeechEasy Alice Mortensen og Louise Degn Rahbek  5
Sprogscreening af 3-åroge børn med dansk som andetsprog Helle Katrine Wang Klinge og Anne Pia Jordan  1
Sprogvurdering.dk Kasper Østerholdt Jensen, Rune Nørgaard Jørgensen, Dorthe Bleses og Werner Vach  4
Sprogvurderingsredskab til 1½-2-årige Nana Marie Pedersen  2
Talepædagogens rolle i forhold til børn med autisme Lone Gammeltoft  4
Thanks to ”Vibeke og Victor Blochs Legat 2009” Louise Skov  5
TomatisMetoden som gruppetræning i skoleregi Mirjam Bertschinger  1
Udviklingen af et simpelt mikrofonsystem til hørehæmmede Kikki Walther  3

Dansk Audiologopædi 2008, 44. Årgang

Titel  Forfatter  Nr.
At blive pustet i nakken – eller…  Birgitte Franck  3
At læse og at læse selv  Erik Arendal og Bent Saabye Jensen  5
Cochlear Implant – Viden og fremtidsperspektiver 2008  Mette Røhrmann Bau  4
Døve elever i folkeskolen i Australien  Palle Vestberg  2
Fra GOST-testen til Galker-testen  Jørgen Lous og Eve Galker  3
Glæden og de positive tanker er vigtige for trivsel  Birgitte Franck  4
Har du sett Malmö har du sett världen  Marika Schütz  1
Hovedtræk i dagensd SLI-forskning  Rikke Vang Christensen  4
Logopædisk erfaring med brug af Delayed Auditory feedback (DAF) i stammeundervisningen  Solveig G. Pedersen og Lise Klok  5
Læsekrykker eller læseundervisning  Carsten Elbro  4
Myter om tvåspråkighet  Inger Lindberg  1
Nøglen til sproget ligger i øret  Mette Riemer  5
Pegetavler – en kommunikativ ressource og begrænsning  Rineke Brouwer m. fl.  4
Response to Stuttering and Diaphragm  Dave McGuire m. fl.  2
Resultater af danske skolebørns forståelse af grammatik belyst ved TROG-2dk  Kristine Jensen de Lopéz og Ane Knüppel  5
Se lyden – et nyt læseindlæringsmateriale  Birgitte Sørensen  3
Stor effekt af pc-læsning til voksne i læsevanskeligheder  Bent Saabye Jensen m. fl.  3
Svar på Dave McGuires respons på Stammen og Diafragma  Lise Reitz  2
Tanker vedr. et uddannelsesmæssigt løft...  Steffie Kristensen  4
Tilbud til personer, der stammer, og logopædiske uddannelsesforhold i Østeuropa  Steen Fibiger m. fl.  3
Turn around indenfor børneområdet  Birgitte Franck  1
Undersøgelse af trivslen hos folkeskolebørn med høreapparater  Mette Gudman  2
Vejledning – en betydelig del af det audiologopædiske praksisfelt  Charlotte Aagaard og Henrik Manstrup  4
Vi undrer os…  Christine Kongsmark m. fl.  4

Dansk Audiologopædi 2007, 43. Årgang

 Titel  Forfatter  Nr.
Auditory Verbal Therapy  Anne Haven og Vibeke Rødsgaard- Mathiesen  1
Debat og indsigt - 1982 til 2007 Carsten Elbro  4
Døve Børns undervisning Palle Vestberg  3
Efter cochlear implant: To sprog eller ét? Anders Højen  4
Én vanskelighed kommer sjældent alene Anne Guldager  3
Et spørgsmål om kendskab til PRAXIS… Louise Skov  1
Evaluering af logopædisk stemmebehandling med Voice Handicap Index (VHI) Steen Fibirger  5
Forældre til babyer med diagnosticeret hørenedsættelse – har de brug for at mødes? Nina Funder og Gitte Mondrup  3
Forældres valg af sprogkode til børn med cochlear implant Palle Vestberg  1
ICF på det audiologopædiske område Marie Sonne Kristensen og Anni Andreassen  2
Målsætninger – fordele og ulemper Eskild Petersen  2
Målsætninger – terminologi og opstilling Eskild Petersen  1
Målsætninger, evaluering og evidensbaseret praksis i den offentlige indsats Charlotte Aagaard  5
Ordforslags- og oplæsningsprogrammer Marie W. Bertelsen  5
Parkinsonunervisning inspireret af Lee Silverman Voice Treatment Bente Dalby Johannesen og Ólöf Gudrún Jónsdóttir  2
Pædagogik har betydning – også den dårlige Heine Schmidt  2
Stammen og diafragma – McGuire kritisk set Lise Reitz  3
Suggestopædisk taleundervisning Åse Ørsted  2
Talepædagogisk Forening i Danmark Steen Fibirger  4
Tilbagemelding på kritik af ”Danske børn med cochelar implant – medvindsfaktorer for børnenes hørelse, talesprog og trivsel” Jette Kjeldsen og Lone Percy-Smith  1
Vurdering af tosprogede børns andetsprogstilegnelse Lisbeth Elnegaard  3

Dansk Audiologopædi 2006, 42. årgang

  

At gøre det uoverskuelige overskueligt Birgitte Franck 3
Danske børn med cochlear implant Lone Percy-Smith 4
Danske børn med cochlear implant – ny dansk undersøgelse Vibeke Rødsgaard-Mathiesen 4
Danske indskolingsbørns udtale af /s/ med særligt henblik på læsp Birgit Hutters og Anja Bau 1
Grammatiske problemer hos danske børn med sprogforstyrrelser Rikke Vang Christensen 2
Hvordan kan vi undersøge langtidseffekten af undervisningen på Kommunikationshold for hørehæmmede Kirsten Worsøe og Karen Munk 2
Kommunikationsundervisning i gruppe for svært afasiramte og deres pårørende Elsebeth Abildgaard og Sidse Borre 3
Læsepædagogisk stwudiestøtte til dyslektikere Anne Leth Pedersen 4
Målsætning og planlægning af undervisningen af svært afasiramte Kit Philipson 2
NEAP-projektet – Bearbejdning af ”Nottingham Early Assesment Package” til danske forhold Marianne Kyhne Hestbæk 3
Notits: Mette Kjellerup Møllers artikel i DA 4/05 Bo Ege 1
Om konsultativ tilgang til talepædagogik Aase Hjort og Jannie Østergaard Nielsen 4
Perceptuel integration og læsevanskeligheder Finn Holst 1
Social Networks Mette Christensen 2
Sprog og hjerneprocesser Palle Vestberg 1
Sprogudviklingen hos børn med cochlear implant Elisabeth Engberg-Pedersen 4
Svar på Bo Eges notits Mette Kjellerup Møller 1
Tinnitus, følgevirkninger og behandling Gretghe Drejer 3
Undersøgelse af en dansk oversættelse af den receptive ordforrådstest Bracken – Basic Concept Scale Karina Barfoed, Birgitte Espersen og Annie Sørensen 2

 

Dansk Audiologopædi 2005, 41. årgang

 

Titel Forfatter Nr.
Anvendelse av tekniske hjelpemidler i behandling av stamming – en kort innføring Tom Green og Terje Jøraas, Norge 2
Danske sibilanter – nyt speciale om hørehæmmedes s-udtale Tine Bintzer 2
Inkludering af børn med Cochlear Implant Birgitte Franck 4
Karlstadmodellen i Roskilde Mai Klok og Charlotte Nørgaard 2
Logopædisk kompetence: Interaktion i testtagning Lise Randrup Jensen og Hanne-Pernille Stax 4
Måske skal vi fremover have en frø med i tasken… Louise Skov 4
Noget om læsp Anja Bau og Birgit Hutters 1
Opfordring til at deltage i spørgeskemaundersøgelse Mette Kjellerup Møller 1
OrdRet – en ny dansk stavekontrol Julie Kock Clausen 3
Stammens kompleksitet og diversitet Hans Månsson 3
Tal altid med CI-barnet – især sammen med forældrene Helle Aagaard 1
testmaterialer i dansk børnelogopædi Mette Kjellerup Møller 4

Dansk Audiologopædi 2004, 40. årgang

Afdækning af en mulig sammenhæng mellem auditiv perception og fonologiske vanskeligheder Jenny Gøtze 1
APD-børn kan hjælpes Lars Bøgeskov 3
At høre – og at høre til Anette Albeck, Ulla Nobel og Pia Vinther 3
CI og hørelse Palle Vestberg 2
Kognitionspsykologi og cochlear opererede børns sproglige udvikling Jesper Dammeyer 4
Krop, psyke og stemme – pigers mutationsstemmer Birgitte Warberg og Tanja Sigsgaard 4
Monitorering af den auditive integration hos børn med cochlear implant Lone Percy-Smith og Helle Aagaard 1
”Rasmus, du er så nem at forstå, når du taler…” Birgitte Morin, Lars Gabriel Jensen, Lone Vinther, Helle Pedersen og Camilla Petersen 1
Se lyden, føl sproget Anette Ketler 4
Skumbanan-børn og tykhudede voksne Birgitte Franck 1
Som du råber i skoven, får du svar Birgitte Franck 2
Talekonferencen i Viborg Amt – kirurgisk/logopædisk behandling af recurrensparese Peder Juul Pedersen 2
Talekontrol og/eller Stammekontrol – overvejelser og retningslinier G. Jan Thinge 2
Taleprocessering, talesprog og skriftsprog Marianne Thorsen 3
22q11 deletion-syndrom – hvad er det? Helle Albrechtsen og Maria Boers 3
Videreudvikling og afprøvning af MAST Niels Reinholt Petersen, Lise Randrup Jensen, Annelise Petersen og Charlotte Aagaard 4

Dansk Audiologopædi 2003, 39. årgang

 

Titel Forfatter Nr.
Den gode lydoptagelse Preben Dømler 4
Er Lidcombe Metoden god? Per Alm 1
Gruppetilbud til afasiramte Marianne Ketscher og Gunver Madsen 1
Lidcombe Metoden – er den god? – og hvorfor måske alligevel? Lone Cordes Felby 1
Mapping-metoden i anvendelse Lise Randrup Jensen og Charlotte Lønnberg 1
Neurosemantik i stammeundervisningen Lise Reitz 3
Når progressionen udebliver.. Karin Mogensen og Henny Nielsen 2
Og vinden ruskede og raskede… Susanne Günther 4
Projekt Referencestemmer Niels Reinholt Petersen og Anne Bingen-Jakobsen 4
Receptive vanskeligheder hos børn med SLI Birte Sandahl Christiansen 2
Registreringsskalaens betydning for anvendligheden af en standardiseret metode til auditiv stemmeanalyse Maria Boers 4

Tegning som pædagogisk redskab

i undervisningen af børn, der stammer

Mette Kjellerup Møller 2
Udvikling af et nyt paradigme John C. Harrison (Anne Mainkvist) 3
Udvikling af et referencemateriale til auditiv stemmebeskrivelse Inge Ernst Kølle, Anne Bingen-Jakobsen, Preben Dømler og Niels Reinholt Petersen 4
Udvikling af sprog og tale hos små børn med høretab Palle Vestberg 3
Undervisning af børn med dysfasi og stammen Ulla Støvelbæk og Gun Winstén 3
Vi er i pressens søgelys lige nu (leder) Birgitte Franck 1

Dansk Audiologopædi 2002, 38. årgang

Auditiv beskrivelse af dysfoniske stemmer Anita Lihme 3
Beskrivelse af et undervisningsforløb af 4 læbe-ganespaltebørn med fonologiske vanskeligheder Tine Buschmann og Elisabeth Villadsen 1
Cochleaimplanterede børns kommunikative og sproglige udvikling belyst ud fra videotranskriptionsmetoden Helle Aagaard og Lone Percy-Smith 3
Fra form til indhold – til indhold og form… Laila Federspiel 2
Informationssamfundet og dets muligheder (leder) Birgitte Franck  3
Inspiration fra en studietur i England Dorte Hansen 1
Kan du se, hvad jeg siger… Stig Christensen 3
Klinisk undersøgelse af høreapparat Cecilie Fernandez Samar og Eskild Frøshaug Petersen 1
Kvalitetssikring: Børneaudiologi på KAS Gentofte Regitze Ardenkjær-Husted og Eskild Frøshaug Petersen 4
Lidcombebehandlingen. Er den god? – og hvorfor ikke? Eigil Laulund 2
MAST – en metode til analyse af sammenhængende tale hos afasiramte personer Lise Randrup Jensen, Niels Reinholt Petersen, Charlotte Aagaard og Annelise Petersen 3
Netværk som pædagogisk idé ved sprogtræningen Lene Lykkebo 1
Neurologisk rehabilitering efter Dr. Castillo Morales’ koncept Inge Krügermeier 3
Når man er fagligt flov over at være dansker… Birgitte Franck 3
PPR’s udvikling set gennem tale-høreundervisningens øjne Jytte Gamby 2
Små børn skal have store byggeklodser… Pia Thomsen 4
Sokrates Comenius Project: CESS 2000-2002 Solveig Zielke 4
Undervisning af muslimske stamme-elever i skoalderen Stine Pedersen 4

Dansk Audiologopædi 2001, 37. årgang

Akustisk baseret stemmebeskrivelse Niels Reinholt Petersen 1
Dansk lyd- og bogstavkendskab i børnehaveklassen Helen Nielsen 1
Eftertanker --- om CI Palle Vestberg 3
Erfaringer med gruppeundervisning til Parkinsonramte Eva Top og Maja Dal 4
Et mål er en drøm med en deadline Birgitte Franck 2
Evaluering af audiologisk behandling Eskild Frøshaug Petersen, Jesper Buch Andersen og Jørgen Hedegaard Jensen 2
Flyttede forældres oplevelse af børneaudiologien på KAS Gentofte Eskild Frøshaug Petersen, Majken Holm Jønsson og Bjørg Petersen 3
Hvordan kan audiooplogpæd’er anvende PAS-afdækningen som redskab i undervisningen af bl.a. tosprogede? Kirsten Grunnet 1
Kært barn med mange navne (leder) Per Nielsen 1
Langsomme indlærere blandt voksne flygtninge og indvandrere Natasha Epstein 2
Logopædisk undervisning ved hypokinetisk dysartri i forbindelse med Parkinsons sygdom Lotte og Just Pedersen og Åse Ørsted 4
Mapping-metoden – en undervisningsmetode til afasiramte med agrammatisk tale Lise Randrup Jensen 3
Oralmotorisk funktion og funktionsvanskeligheder hos børn med Downs syndrom Lene Lykkebo 4
Statusartikel om Parkinsons syge i Danmark Diana Graakjær 4
Talepædagogens rolle ved Parkinsons sygdom (leder) Per Nielsen 4
Tidlig diagnosticering, fravalg – og etik (leder) Per Nielsen 2
Udvikling af nyt materiale til undersøgelse og beskrivelse af kommunikationsevnen hos afasiramte og deres pårørende Anni Andreassen og Charlotte Aagaard 2
Værdien af målsætninger og systematik (leder) Per Nielsen 3

Dansk Audiologopædi 2000, 36. årgang

Afasi, hjerneskade – og stammen (leder) Per Nielsen 1
Brug af høreapparater i forhold til høreniveau Henrik Vestergaard 3
CIC-høreapparater for brugere med lette til middelsvære høretab Henrik Vestergaard m.fl. 1
Det hørehæmmede barn belyst ud fra forskellige synsvinkler Birgitte Franck 4
Efteruddannelse – eller hvor skal vi lære det alt sammen? (leder) Per Nielsen 4
Er der virkelig så mange småbørn, der stammer? Hans Månsson 3
Et projekt om læsning for udviklingshæmmede Jesper Ege og Lene Rugaard Jensen 2
Fonologiske vanskeligheder hos børn Kirsten Hartung 2
”Forsinket, problematisk eller helt udeblevet” Mogens Hygum Jensen 3
Fra speciale til spalte (leder)  Per Nielsen 3
Helhedssyn på stammen Hans Månsson 1
Høreapparatbehandling – Effekt og brugertilfredshed Eskild Frøshaug Petersen og Jesper Andersen 2
Iagttagelse og beskrivelse af småbørn med funktionshæmning Hans Månsson 4
Laryngale hyperæstesier af funktionel og ikke funktionel karakter G. Jan Tinge 3
Mere om undervisning af børn med læbe-ganespalte Elisabeth Willadsen 1
Mundmotorisk bevidsthed Ulla Nielsen 4
Stammen – hvad er det, og hvordan behandler vi? Dodo Astrup 2
Tegn ligger lige ved hånden Birte Sundblad Maarup og Lone Hyldgaard 1
Tre nye love (leder) Per Nielsen 2