Nyeste nummer af Dansk Audiologopædi

Rettelse

Dansk Audiologopædi nr. 1, 2018

I det nyeste nummer af Dansk Audiologopædi (april 2018) er der på side 28 en artikel af Palle Vestberg, ”COCHLEAR IMPLANTS (CI), HVIS AVP (AUDITORY VERBAL PRATICE) IKKE GIVER ALDERSSVARENDE TALESPROG”. I den forbindelse har Decibel – Landsforeningen for børn og unge med høretab bedt os om at bringe følgende præciseringer i forhold til artiklen:

Artiklen, side 28: ”Det har ført til, at der nu er bevilget midler til, at Forældreforeningen deCIbel kan gennemføre treårige vejledningsforløb. Det er begrundet i ønsket om generelt at hæve alle børns udbytte af deres udstyr, men også at hjælpe det mindretal af de børn, hvis udbytte af udstyret ikke er alderssvarende. Med tre års vejledning i stedet for ét år, forventes det, at flere børn vil opnå talesprog som jævnaldrende hørende børns.”

Det rigtige er: Foreningen hedder: Decibel – Landsforeningen for børn og unge med høretab. Foreningen skiftede navn fra deCIbel til Decibel i 2012, for at afspejle at foreningen er for alle børn med høretab, uanset hvordan deres høretab er afhjulpet. For os er det meget vigtig at det rigtige navn bliver brugt, så at forældre og professionelle ikke tror at vi er kun for børn med CI.

Decibels treårige forskningsprojekt om AVT i dansk kontekst, blev afsluttet i 2016. 80% af børnene i projektet udviklede alderssvarende talesprog, mod 30% af børn der tidligere havde deltaget i standardbehandling. Dermed kan vi konstatere at den forventning Palle Vestberg nævner, allerede er opfyldt.

I forlængelse af Decibels forskningsprojekt, kom AVT på finansloven i november 2016. Af forskellige årsager var det dog først i september 2017 at de første børn kunne starte på et 3-årigt AVT-forløb, som bliver givet til børn fra 0 – 5 år, med dobbeltsidigt høretab på minimum 40 db. Forløbene er dermed en del af den behandling der bliver iværksat på de audiologiske afdelinger, når et barn får konstateret høretab – hvis forældrene ønsker det. De 3-årige AVT-forløb bliver udbudt på tre specialiserede audiologiske klinikker, på Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet / Gentofte Hospital. Decibel har fået midler til at drive en videns- og dokumentationsfunktion i det 3-årige forløb, indtil udgangen af 2020.

Man kan læse meget mere om det 3-årige AVT-forløb, på decibel.dk/avt.

Venlig hilsen

Redaktionen for Dansk Audiologopædi