Oktober - Jytte Isaksen, ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet, formand for FUA

Forskning i praksis

af Jytte Kjærgaard Isaksen, ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet, formand for FUA 

Forskning i praksis var for et års tid siden overskriften på en konference arrangeret af Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder (FUA). I dette lille jubilæumscauseri er det nærliggende at tage emnet op som en lykønskning fra FUA til ALF.

Forskning i vores fag kan vi ikke komme uden om uanset jobbeskrivelse. I dag er det et udtalt ønske fra mange sider at audiologopædisk praksis skal være evidensbaseret. På sin vis kan evidensbaseret praksis (EBP) ses som en bro mellem forskning og praksis om end mangelfuld evidens sammen med udfordringen at integrere audiologopædens erfaringer og borgerens ønsker og synspunkter forsat er med til at gøre EBP udfordrende. I dansk praksis ser jeg også andre og mere jordnære udfordringer som for eksempel tilgangen til forskningspublikationer. Mit indtryk er, at mange kommunale og regionale institutioner, der udøver audiologopædi, ofte ikke har den omkostningstunge adgang til databaser med forskning. Således bliver det svært at være opdateret i nyeste viden. Til alles retfærdighed skal det dog siges, at bibliotek.dk for tiden har et pilotprojekt kørende med offentlig adgang til bl.a. Statsbibliotekets samlinger af forskningsartikler. En anden udfordring er tiden, da et ønske om at udøve EBP bør bakkes op af tid til at opstille hypoteser i de enkelte sager, opsøge viden relateret til den enkelte sag og inddrage borgeren i de valg, der skal træffes. 

Overskriften kan også ses som en opfordring til at selv at forske i den praksis som vi hver især er en del af og på den måde bidrage til fagets udvikling. På mange arbejdspladser rundt omkring finder der allerede forskning- og udviklingsprojekter sted. Jeg kan kun sige mere af det og mere fokus på offentliggørelse af resultater ikke bare i Dansk Audiologopædi og Logos, men også internationalt, til glæde for kolleger i ind- og udland. Mange institutioner har kandidater i audiologopædi ansat, som sagtens kan være primus motor i forskningsprojekter. Til slut skal overskriften også formes til en opfordring til at deltage i forskning. For mit eget vedkommende har jeg kun mødt audiologopæder, som er villige til at deltage i mine forskningsprojekter og på den måde bidrage. Deltag også gerne med idéer til forskning, som der mangles i praksis.

Til slut ønsker FUA ALF et stort tillykke med de 90 år. Tak for indsatsen for vores fælles fag og for samarbejdet.