Erik Cloyd Ebsen, formand for Foreningen af TaleHørelærere i Folkeskolen (FTHF)

Erik Cloyd Ebsen, formand for Foreningen af TaleHørelærere i Folkeskolen (FTHF).

 

Kære ALF.

Udover at takke for invitationen til at skrive her på ALF’s fødselsdagssider, vil vi naturligvis rigtig gerne ønske tillykke med de 90. Vi er naturligvis glade for at få lov til at sende jer en hilsen.

I en brydningstid, som den vi befinder os i lige i øjeblikket, er det betryggende at vide, at verdens ældste forening, for professionelle, der arbejder med vores fag, har kunnet stå distancen siden 1923. Det er dejligt, at se, hvordan engagement og ildhu har været med til at forankre og rodfæste det audiologopædiske fagfelt her til lands. ALF har netop med vedholdenhed været med til at sætte en ambitiøs dagsorden for fagligheden og udviklingen af vores fag, hvilket især er sket med udbuddet af kurser og efteruddannelse. Der er vel næppe nogen nulevende indenfor vores branche her til lands, der ikke har hørt om ALF’s årlige efteruddannelseskursus i Nyborg.

Foreningsmæssigt har vi i FTHF været glade for den sparring og de samarbejdsrelationer, vi har og har haft. Dem vil vi selvsagt gerne fortsætte med og desuden videreudvikle. Det bliver ikke kun nødvendigt for at sikre vores fag fremadrettet, men også for yderligere at udvikle vores fags identitet og indhold.

Det betyder ikke, at vi skal være enige om alting, eller have konsensus for at give vores besyv med, men det vil vel kun være naturligt at få samstemt vores synspunkter og holdninger, når vi fx møder op i ministeriet, bliver bedt om udtalelser om faglige del-elementer eller i øvrigt skal besvare mere overordnede spørgsmål. Der er mange fælles interesser og flader, at arbejde videre med, og det arbejde, synes vi, er oplagt at fortsætte med og rigtig gerne i den samme ånd som nu. Nemlig med afsæt i det vi kan – og bør – være fælles om, men med respekten for hinandens forskellighed. I udgangspunktet er vi jo to forskellige foreninger med forskelligt mål og interesses-område – men måske bliver det faktisk netop i denne forskellighed at det største udviklingspotentiale findes i forhold til udvikling af vores fag.

Det får vi se.

På FTHF’s vegne

Erik Cloyd Ebsen

Formand for Foreningen af TaleHørelærere i Folkeskolen

(FTHF)