Audiologopædiens historik i bogformat

Forening og fag i 75 år

Læs historien om Audiologopædisk Forening og fagets historie. 

Tak til Bent E. Kjær, der har indscannet bogen.


bogens forside

 

Kolofon

Indhold

 

Formandens forord

Redaktørens forord

Fra glidetone til kommunikation. Steen Fibiger

Danmark - Norge. En lang historie som ennå ikke er slutt. Henning Karlstad

Den skandinaviska barnlogopedins ursprung och de danska pionjärerna. Ulrika Nettelbladt

Det logopædiske og foniatriske samvirke på toppen af Europa. Arne Breuning

De nordiske tidsskrifter. Bent E. Kjær

Fra den første redakteur. Jørgen Eichen

Udenlandske foredragsholdere med hovedvægten på Laura L. Lee. Bo Ege

Uddannelsen på DLH 1970 - ? Jytte Jordal

En "uddøende race"? Inge Christensen

Audiologopædistudiets historie. Lars v.d. Lieth, i uddrag v/Kirsten Brix

Fra eventyr til videnskabsidealer. Kim Dan. Bj. Bengtson

Og skuespillerne stammede... Dorte Hansen

En gammel 68'er ser 25 år tilbage. Ane Mette Øster

Dialog om ganespaltearbejde i Vest og øst. Inge Jørgensen og Kirsten Brøndsted

Den første børnehave på Taleinstituttet i april 1950. Lisa Osted

Plejemors erindringer. Mette Kudsk

Fra institut til kommune. Kirsten Eichen

Afasiens mangfoldighed. Sigrid Rostrup Bøyesen og Hjørdis Rendrup

Hjernevridninger. Gerald Fischer

Ulla Boberg fortæller 

Optræning af laryngectomerede. Hanne Tranberg

Dysleksi/ordblindhed som en del af logopædens fag- og sagkundskab. Niels Ole Sølberg

De tosprogede børn og talepædagogens indsats. Jørgen Mygind

At være talepædagog for børn med et andet modersmål end dansk. Jette Løntoft

Teknologiens historie. Michael Hjort Pedersen

Noget om logopædisk testning. Ivan Køhler

Fyraftenspassiar med Thuesen

Bidrag til audiopædiens historie. Erik A. Christensen

Audiologopædisk forskning i nutid og fremtid. Lars von der Lieth

Mod Europa igen– Bent E. Kjær

Om forfatterne