Lidt om Audiologopædisk Forening/ALF

Audiologopædisk Forening blev dannet i 1923 og er således den ældste forening i verden for professionelle, der arbejder med mennesker med tale-, sprog, kommunikations-, høre- og/eller læseproblemer.
Foreningen har i dag ca. 900 medlemmer, hvoraf de fleste er ansat i det offentlige system, henholdsvis i undervisnings- og sundhedssektoren, hvor de arbejder med børn, unge og/eller voksne. Herudover er der en mindre gruppe privatpraktiserende.

Medlemmer af ALF er forpligtede til at arbejde efter et sæt etiske regler.
  Audiologopædisk Forenings hovedformål er, ifølge vedtægterne, at varetage medlemmernes faglige og arbejdsmæssige interesser.
Bestyrelsen i Audiologopædisk Forening vælges én gang årligt på generalforsamlingen i marts/april måned. 

ALF udgiver et tidsskrift, Dansk Audiologopædi, som udkommer 4 gange årligt med fagligt pædagogiske og/eller videnskabelige artikler. Herudover har ALF en hjemmeside www.alf.dk, samt en Facebook profil, hvor kurser og arrangementer lægges ind, og hvor det er muligt for medlemmer byde ind i debatten.
ALF prioriterer kurser og efteruddannelse for medlemmer, såvel regionalt som nationalt, højt. I marts/april måned afholdes det årlige 3 dages efteruddannelses kursus på Hotel Nyborg Strand, hvor oplægsholdere fra ind- og udland præsenterer den seneste forskning. 

Herudover afholder ALF regionale kurser om fagligt aktuelle emner.
ALF prioriterer at være en aktiv deltager og igangsætter i den faglige og uddannelsesmæssige debat i Danmark. Se bl.a. foreningens arbejde for en certificering i referat fra generalforsamlingen 2012. 

Medlemskaber og repræsentationer

ALF er medlem af følgende internationale organisationer:

  • Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri (NSLF)
  • Nordisk Audiologisk Selskab (NAS)
  • CPLOL (Commité Permanent de liaison des Orthophonistes – Logopèdes de l’Union Européenne)
  • IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics)

Herudover er ALF repræsenteret i:

  • Materialecenterets Interesse Gruppe i Ålborg 
  • Netværk om sprogudvikling (VIHS)
  • Følgegruppe til SPELL projektet på SDU

Hvis du vil følge med i bestyrelsens arbejde, bliver formandens beretning uploadet efter hver generalforsamling. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, følge med på hjemmesiden eller linke vores profil på Facebook - bare søg på 'Audiologopædisk Forening'.