torsdag, 05 marts 2020 16:37

Vil du fomidle dit arbejde til kollegaer i hele landet?

Vil du dele ud af dine forskning, projekter, erfaringer, gode ideer, holdninger eller har du spørgsmål, som er relevante for logopædien og logopæder?
Så modtager Audiologopædisk forening  MEGET GERNE MANUSKRIPTER TIL ARTIKLER ELLER DEBATINDLÆG, SOM KAN BRINGES I BLADET Dansk Audiologopædi.

Deadlines: 1.2., 1.5., 15.8., 1.11. Førstkommende deadline er den 1.5.2020

Manuskriptvejledning for Dansk Audiologopædi

 • Indlæg til bladet kan tage afsæt i undervisning og vejledning, anden professionel praksis, forskning, lovbestemmelser, samfundsmæssige forhold, aktuelle begivenheder samt andre forhold med relation til mennesker med kommunikationshandicap eller faglige emner i tale-høre-læsepædagogikken.
 • Synspunkter i artikler og indlæg deles ikke nødvendigvis af bestyrelse og redaktion.
 • For diskussion af artikler og indlæg henvises til ALF's Facebookgruppe.
 • Eftertryk - også i uddrag - kun med forfatter og redaktionens skriftlige tilladelser.
 • Redaktionen vurderer artiklernes lødighed og sproglige læsbarhed, men tager ikke ansvar for det faglige indhold, herunder rigtigheden af referencer mv.

Layout

 • De vejledende retningslinjer for manuskripters udformning er af hensyn til opsætningsarbejdet ikke bindende for, hvordan artiklen præsenteres i bladet.
 • Manuskriptet skal være skrevet i et elektronisk og redigerbart tekstbehandlingssystem.
 • Word-format foretrækkes, men er ingen betingelse.
 • Artiklen skal indledes med en manchet, dvs. en kort introduktion - evt. en sammenfatning af artiklen.
 • Artiklen skal desuden være inddelt i underrubrikker med rubrikoverskrifter.

Sprog

 • Sproget skal være læsevenligt, præcist og klart dansk. Dette gælder, uanset om artiklen beskriver det professionelle arbejde i praksis eller forskning.
 • Retskrivning og tegnsætning følger de normer, der er sat af Dansk Sprognævn i seneste udgave af Retskrivningsordbogen.
 • Redaktionen kan foretage mindre rettelser i manuskriptet (sproglig tilretning, stavning, tegnsætning).

Litteratur

 • Ved direkte henvisning skal der umiddelbart herefter indføjes en parentes med forfatternavn og årstal. Denne kilde skal uddybes i litteraturliste efter artiklen.
 • Bøger og bogafsnit angives med forfatternavn(e), titel og eventuel undertitel.
 • Forfatterne nævnes med efternavn fulgt af et eller flere initialer fra for- og mellemnavn. Ved antologier anføres redaktørens navn fulgt af (red.).
 • Tidsskriftsartikler angives efter samme retningslinjer som bøger. Eventuel årgang, nummer eller periode inden for årgangen angives.
 • Sidst i litteraturlisten angives evt. links til hjemmesider.
  Ud over direkte kildemateriale kan yderligere relevant litteratur føjes til listen.

Forfattere

 • Der medsendes et billede af artiklens forfatter(-e) sammen med en kort beskrivelse, der skal indeholde oplysninger om:
 • Uddannelsesbaggrund
 • Nuværende arbejdsplads og arbejdsopgaver
 • tidligere (relevante) arbejdspladser og arbejdsopgaver
 • Mailadresse
 • hjemmeside
 • tidligere artikler eller udgivelser
 • Hvis artiklen har været indsendt til eller udgivet af andre tidsskrifter, så hvor og hvornår

Redaktion

 • Manuskriptet sendes elektronisk til den ansvarshavende redaktør. Redaktionen kvitterer for modtagelse.
 • Når redaktionen har modtaget et indlæg, vil dette blive læst igennem af et medlem af redaktionen. Hvis manuskriptet skal bearbejdes, vil det blive returneret til forfatteren med nærmere vejledning.
 • Den endelige udgave af indlægget godkendes af forfatteren.
 • Eventuelle tilsagn fra redaktionen om, hvornår indlægget kan forventes bragt, kan ændres i den redaktionelle proces.
 • Audiologopædisk Forenings faglige tidsskrift udkommer ca. 4 gange årligt.
  Som medlem modtager du tidsskriftet elektronisk.
 • Du kan komme i kontakt med ansvarshavende redaktør, Per Nielsen ved at benytte denne e-mail adresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og med medredaktør, Birthe Wittenhoff Madsen ved at benytte denne e-mail adresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi ser frem til at høre fra dig/jer

På vegne af Redaktionen, Dansk Audiologopædi