lørdag, 30 maj 2020 06:44

Reviderede udgaver af "love- og bekendtgørelser"

Kære (audio-)logopæder

Med hjælp fra Eva Hansen, juridisk konsulent, kan du nu læse de opdaterede versioner af oversigter og relevante love og bekendtgørelser for logopæder, der er offentligt ansatte og /eller privatpraktiserende med henholdsvis private og offentlige kunder.

Læs mere i linkene eller på denne side: https://www.alf.dk/love-og-bekendtgorelser

Del dem gerne med jeres kollegaer og ledere.

ALFs bestyrelse