onsdag, 20 september 2017 12:52

Projektopgave for ALF

ALF-Webinarer – Mød foredragsholderen hjemme hos dig selv på din computer!

Vi vil i ALF’s bestyrelse gerne prøve kræfter med en ny kursusform, der kan styrke foreningens efteruddannelsesindsats og kursusvirksomhed. Mange af foreningens medlemmer har formentlig allerede kendskab til virtuelle møder eller seminarer via internettet – ”webinarer” – ALF’s bestyrelse og kursusudvalg kan ikke løfte denne opgave alene, så vi søger en person, der vil påtage sig at løbe opgaven i gang som et projekt.
Den økonomiske ramme for projektet er som udgangspunkt et honorar på ca. 30.000 kr. samt ekstra midler til indkøb af nødvendigt udstyr.

Læs mere her