Kontingent

Enkeltmedlem: 650 kr/år

Samlevende par: 975 kr/år

Studerende (SU berettiget), pensionister og arbejdsløse: 325 kr. pr. år. Studerende kan opretholde studie medlemskab i op til 5 år fra indmeldelsestidspunktet forudsat de ikke er færdiguddannede inden. (Senest godkendt på generalforsamlingen 2021)


Medlemskab af ALF er fradragsberettiget (Du skal selv indberette kontingentet skattevæsenet, rubik 50; fagligt kontingent)
Prisen for medlemskab har været den samme de seneste 15 år.