Foreningen optager som medlemmer

1. Personer der har gennemført en af foreningen anerkendt uddannelse til tale-, høre- og/eller læsepædagog. Foreningen anerkender følgende nuværende og tidligere uddannelser: 
- bachelor i logopædi og/eller audiologi samt kandidatgrad i samme
- den pædagogiske diplomuddannelse på Professionshøjskole / University College i Specialpædagogik med mindst to af følgende specialer: talevanskeligheder, sprogvanskeligheder, hørevanskeligheder og læse-skrivevanskeligheder
- Danmarks Lærerhøjskoles speciallæreruddannelse

2. Personer der er i gang med at uddanne sig til tale-, høre- og/eller læsepædagog på en af de anerkendte uddannelser ovenfor

3. Som særlige medlemmer uden valgbarhed til bestyrelsen kan optages personer, som i kraft af anden videregående uddannelse er beskæftiget / ansat i audiologopædisk regi