Bliv medlem af ALF

Medlemskab af ALF er personligt. 

Institutioner, foreninger etc. kan dog abonnere på tidsskriftet Dansk Audiologopædi, uden at dette ligestilles med et medlemsskab. Hvis en PPR eller institution abbonerer på DA, skal der altså stadig betales fuld pris med kurser mv.

Som medlem af ALF får du derfor mange fordele, fx:

  • Deltagelse i det årlige Nyborg Strand kursus med stor rabat
  • Deltagelse i regionale kurser med stor rabat
  • Deltagelse i nordiske foreningers kurser med rabat
  • Mulighed for at blive affiliated member af ASHA
  • Mulighed for adgang til det svenske logopedforum
  • Tilsendt det elektroniske fagtidsskriftet Dansk Audiologopædi direkte til din mail
  • Deltagelse i ALF generalforsamling med stemmeret
  • Mulighed for at præge foreningen fagpolitisk
  • Medlemskab af den største fagpolitiske forening på området, der med en aktiv bestyrelse målrettet arbejder for fagpolitiske forbedringer for audiologopædien i nationalt regi såvel som nordisk og europæisk
og meget mere