tirsdag, 25 september 2018 12:11

Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave

Der søges en tale-høre-lærer til at indgå i vores talehøreteam i den Tværfaglige Supportfunktion i Børne- og Ungdomsforvaltningens Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave (VVK). Stillingen er fuldtid.

Særligt for stillingen:
Det næste halvandet år arbejder vi i området tæt sammen med flere institutioner med henblik på at arbejde med strategier, der fremmer børns sprog og kommunikation i praksis. Vores projekt hedder ”Sammen om Sprog” og tager afsæt i strategier og tænkning fra Hanen.org .
Det næste år iværksættes efteruddannelse for alle Københavns Kommunes tale-høre-lærere med henblik på at sikre tidlig indsats i forhold til børn med sproglige udfordringer.  Efteruddannelsen har både et fag-fagligt og et metaperspektiv, hvor der sættes fokus på tale-høre-lærerens rolle i det tværfaglige samarbejde."

Ansøgningsfrist: mandag den 8. oktober 2018  
Ansættelsessamtaler afholdes om eftermiddagen torsdag den 11. oktober 2018.