søndag, 24 november 2019 19:47

Tale-Høre-Syn/THS - en afdeling af Hjernecentersyd, Aabenraa Kommune

 THS søger en logopæd/audiologopæd, der kan varetage flere af flg. områder (voksne):

  • erhvervet hjerneskade (afasi, dysartri, verbal apraksi, kognitive kommunikationsvanskeligheder)
  • Hjælpemidler til alternativ kommunikation
  • Sprog- og talevanskeligheder ved progredierende lidelser

Opstart 20. januar 2020. Stillingen er en 37 timers konsulentstilling med hovedarbejdssted i Bov og konsulentstilling på Sønderborg Sygehus, afdeling for hjerne- og nervesygdomme.
Ansøgningsfrist: 9. december 2019.
Samtaler: 16. december 2019.

Læs mere.