onsdag, 08 maj 2019 20:19

Sunnaas sykehus, Norge

Logoped med spesialkompetanse på dysfagi og videofluoroskopi, fast stilling 100 %
Der kræves: Godkjent utdanning i logopedi
Stillingen vil ha et fokus rettet mot dysfagi og vi søker etter deg som har kunnskap og erfaring innen utredning av dysfagi hos barn og voksne.
Stillingen er ledig omgående, tiltredelse etter avtale.
Ansøgningsfrist: d. 9. juni 2019