tirsdag, 13 februar 2018 20:02

Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) Rødovre

Søger tale-hørekonsulent 30 timer om ugen.
Arbejdsopgaverne omfatter betjening af et antal dagtilbud, en almen skole og børn med verbal dyspraksi eller massive fonologiske vanskeligheder som specialområde.
Ansøgningsfrist d. 04-03-2018

Læs mere her