Funktion
Arbejdssted
Logopæd søges til barselsvikariat i Center for Specialundervisning for Voksne.
Stillingen er til besættelse den 7. januar 2018.   
CSV har to afdelinger i hhv. Bystævneparken i Brønshøj og Frankrigsgade i København S. Arbejdet vil primært foregå i CSVs afdeling i Bystævneparken, men det forventes, at ansøger er fleksibel med hensyn til arbejdssted.
Ansøgningsfrist:søndag den 18. november 2018  
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 26. november 2018.
    

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.
Der søges en konsulent - fx en audiologopæd  - til en stilling er på 30 timer og den ønskes besat fra 1. januar 2019
Ansøgningsfristen er den 29. oktober, men da de indkalder løbende til samtale, er det god idé at du får sendt din ansøgning afsted i god tid. 

Læs mere her

Der søges en uddannet audiologopæd eller logopæd til et spændende job 37 timer ugentligt fra den 1. januar 2019.
Ansøgningsfrist: Mandag den 5. november 2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 19. november fra kl. 12.00.

Læs mere her

Der søges snarest muligt to barselsvikarer til at indgå i vores talehøreteam i den Tværfaglige Supportfunktion i Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave.  
Stillingerne er på hhv. 25 og 37 timer om ugen. 
Ansøgningsfrist: mandag den 8. oktober 2018.
Vi afholder ansættelsessamtaler om eftermiddagen torsdag den 11. oktober 2018.

Læs mere

Der søges en tale-høre-lærer til at indgå i vores talehøreteam i den Tværfaglige Supportfunktion i Børne- og Ungdomsforvaltningens Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave (VVK). Stillingen er fuldtid.

Særligt for stillingen:
Det næste halvandet år arbejder vi i området tæt sammen med flere institutioner med henblik på at arbejde med strategier, der fremmer børns sprog og kommunikation i praksis. Vores projekt hedder ”Sammen om Sprog” og tager afsæt i strategier og tænkning fra Hanen.org .
Det næste år iværksættes efteruddannelse for alle Københavns Kommunes tale-høre-lærere med henblik på at sikre tidlig indsats i forhold til børn med sproglige udfordringer.  Efteruddannelsen har både et fag-fagligt og et metaperspektiv, hvor der sættes fokus på tale-høre-lærerens rolle i det tværfaglige samarbejde."

Ansøgningsfrist: mandag den 8. oktober 2018  
Ansættelsessamtaler afholdes om eftermiddagen torsdag den 11. oktober 2018.
 

Søger en tale- hørelærer/ audiologopæd 32 timer ugentligt i Hørsholm Kommunes Tværgående Forebyggelsesteam, der består af et Sundhedsplejersketeam, et Psykologteam og et Sprog- og Motorikteam.
På grund af sommerferie træffes de kun i uge 27 og uge 31, hvor du er velkommen til at kontakte odem, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Der holder ansættelsessamtaler den 20. august og ønsker, at stillingen kan besættes fra 1. oktober 2018. 
Ansøgningsfrist: mandag den 10. august 2018. 

Læs mere

Søger en afdelingsleder for logopæder fra 1. oktober 2018.
Stillingen er på 37 timer.
Ansøgningsfrist: d. 5. august, kl. 12.00. 
Samtaler afholdes: d. 20. august 2018 

Læs mere

Tale-hørekonsulent til deltids vikariat ved PPR. Stillingen er en tidsbegrænset 20 timers stilling som tale-høre konsulent ledig fra 1. august 2018 til 31. juni 2019.
Stillingen er på 20 timer ugentligt.
Tiltrædelse 13. august 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. juni 2018.

Læs mere her

 

Der søger en ny medarbejder til en stilling som tale-hørekonsulent på 34 timer/uge i Tale-høreTeamet, Center for børn og Unge i Næstved Kommune, som er ledig pr. 1. september 2018 eller snarest derefter.
Ansøgningsfrist søndag den 17. juni 2018.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26, 2018.

Læs mere her

PPR i Brøndby søger en audiologopæd til 37 timers projektansættelse i perioden 1/8-18 til 30/6-21. Projektet handler om tidlig sprogindsats i Brøndby Strand, og stillingen består dels af projektarbejde (ca. 15 timer) i samarbejde med en af PPR’s talekonsulenter og dels af almindeligt talekonsulentarbejde i daginstitutioner i området.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2018 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 11. juni 2018

Læs mere her

Side 1 ud af 2