SDU alumnet

Kære SDU-alumne (fra audiologi- og logopædiuddannelserne)

Har du tilmeldt SDUs alumnenetværk? Hvis ikke, så skynd dig, der er masser af fordele, f.eks.:

  • Invitationer til lokale netværksarrangementer for alumner fra audiologi- og logopædiuddannelserne ved SDU.
  • Gratis onlineadgang til faglige tidsskrifter
  • Folkeuniversitetet til halv pris – eller helt gratis
  • Bliv inviteret til fagrelevante events
  • Nyhedsbreve

Du tilmelder dig alumnenetværket her: www.sdu.dk/alumnet

EKSTERN KURSUS

14
nov
EKSTERN KURSUS

Målgruppe: Målgruppen for denne masterclass er fagpersoner inden for det audiologopædiske felt, som enten allerede har erfaring med behandlingsmetoden fonation i rør eller ønsker indføring i metoden. 
Underviser, PhD og Logopæd Greta Wistbacka fra Åbo Akademi, Turku, Finland, præsenterer international evidens og eksemplificerer metoden. Greta har forsket i fonation i rør og har bl.a. belyst, hvilken betydning rørdiameter, vanddybde og visuel feedback kan have for effekten.

DKK400,00
18
nov
EKSTERN KURSUS

Åse Ørested afholder VRF Forsætterkursus III: TALE
Uge 47, Den 18. - 22. november 2019
Deltagergebyr : 6.500 kr.
Tilmeldingsfrist 1. oktober 2019

Læs mere her

DKK6.500,00
04
dec
EKSTERN KURSUS

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi er glade for at præsentere en to-dages konference i Neurologi og Neuropædagogik.
Målgruppe: Medarbejdere, der arbejder rehabiliterende med mennesker, og som ønsker genopfriskning inden for neurologi og neuropædagogik.
Første dag på konferencen omhandler hjernens funktion og plasticitet med særligt fokus på opmærksomhed og hukommelse i relation til indlæring.
Konferencens andens dag belyser perspektiver på neuropædagogik og neurorehabilitering og dermed, hvordan den neurologiske viden anvendes i tilgangen til arbejdet med mennesker.
Konferencen afsluttes med et oplæg om vaner, og hvorfor vi er tilbøjelige til at se og høre dét, vi plejer, selv når vi aktivt prøver at gå i den andens sko.

Læs meget mere her.

 

14
jan
EKSTERN KURSUS

Du får viden om developmental language disorder (DLD) og inspiration til det professionelle, pædagogiske arbejde med børn, der har DLD. Samtidig får du en viden om, hvad diagnosen historisk kommer fra og en indsigt i, hvordan DLD hænger sammen med senere læse- og skrivevanskeligheder.

Læs mere her.

DKK1.650,00
15
jan
EKSTERN KURSUS

Årets Småbørnskonference har undertitlen Sprog og Deltagelsesmuligheder.
Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan er fokus på børns deltagelsesmuligheder og i den sammenhæng betydningen af de pædagogiske læringsmiljøer omkring barnet blevet aktualiseret. Årets Småbørnskonference giver forskellige perspektiver på koblingen mellem deltagelsesmuligheder og læringsmiljøer ud fra forskellige faglige ståsteder; og giver dig ad den vej inspiration og ny viden til at arbejde videre med feltet i egen praksis.

Læs mere her.

DKK3.975,00
30
jan
EKSTERN KURSUS

Høreforeningen ønsker at bidrage til den højt specialiserede rådgivning og værdifulde indsats, som hørekonsulenterne yder i dag.
Vi udbyder derfor en unik efteruddannelse for hørekonsulenter, hvis formål er at styrke, understøtte og udvikle hørekonsulentens faglighed og kompetencer.
Efteruddannelsen bygger på et eksistenspsykologisk grundlag og varetages af psykologerne Anne-Mette Mohr, Vibe Strøier og Charlotte Sandros.

Læs mere her

DKK19.500,00
09
mar
EKSTERN KURSUS

Grundkurset er det første af fire uddannelseskurser. De tre følgende kurser er: Stemme, Artikulation og Tale. Hvert kursus varer en uge (5 arbejdsdage, 34 timer).
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne lærer at beherske den fysiologiske talerespiration, og at de får en sund og naturlig beherskelse af taleorganerne. På dette kursus får logopæderne gode arbejdsredskaber i hænde, som direkte kan anvendes over for egne elever med stemme-og taleproblemer.

Tilmeldingsfrist: 15. januar 2020.

Læs mere her.

DKK6.000,00
09
mar
EKSTERN KURSUS

Grundkurset er det første af fire uddannelseskurser. De tre følgende kurser er: Stemme, Artikulation og Tale. Hvert kursus varer en uge (5 arbejdsdage, 34 timer).
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne lærer at beherske den fysiologiske talerespiration, og at de får en sund og naturlig beherskelse af taleorganerne. På dette kursus får logopæderne gode arbejdsredskaber i hænde, som direkte kan anvendes over for egne elever med stemme-og taleproblemer.

                                                                                                       
Tilmelding senest den 15. januar 2020

Læs mere

DKK6.000,00
21
apr
EKSTERN KURSUS

Dynamisk assessment giver logopæden supplerende værktøjer i både udredningen og interventionen. Indenfor det logopædiske område har den dynamiske tilgang til test og vurdering internationalt set vist et stort potentiale som et supplement til normrefereret testning. Kurset kvalificerer deltagerne i at anvende eksisterende dynamiske tests, tilpasse opgaver til det enkelte barn og supplere afdækningen af barnets præstation med viden om barnets respons på intervention og træning.

Målgruppe og adgangsbetingelser
Kurset henvender sig til logopæder eller andre med tilsvarende forudsætninger for at arbejde som tale-høre-konsulent i PPR-regi eller lignende ansættelse. Relevant uddannelsesmæssig baggrund er audiologopæder, logopæder, diplomuddannelse i logopædi, speciallærer i tale-høre og sprog.

Læs mere her.

DKK3.950,00
11
maj
EKSTERN KURSUS

Afholdes i uge 20, d. 11.-15. maj 2020   
Instruktør Åse Ørsted                                                                                                               Deltagergebyr: 6.500kr.                                                                                                            Tilmelding senest 15. marts 2020

Læs mere

DKK6.500,00