SDU alumnet

Kære SDU-alumne (fra audiologi- og logopædiuddannelserne)

Har du tilmeldt SDUs alumnenetværk? Hvis ikke, så skynd dig, der er masser af fordele, f.eks.:

  • Invitationer til lokale netværksarrangementer for alumner fra audiologi- og logopædiuddannelserne ved SDU.
  • Gratis onlineadgang til faglige tidsskrifter
  • Folkeuniversitetet til halv pris – eller helt gratis
  • Bliv inviteret til fagrelevante events
  • Nyhedsbreve

Du tilmelder dig alumnenetværket her: www.sdu.dk/alumnet

EKSTERN KURSUS

24
jan
EKSTERN KURSUS

I inviteres hermed til  årsmødet i Dansk Laryngologisk Selskab med temaet: Stemmen igennem livet - livet i stemmen, som måske har interesse for jeres medlemmer. Programmet er vedhæftet, men kan også ses her http://www.laryngologiskselskab.dk  Mødet finder sted fredag - lørdag  d. 24.-25. januar 2020 på Hotel Park, Milling Hotels i Middelfart.

Program mm findes her.

Tilmelding her.

30
jan
EKSTERN KURSUS

Høreforeningen ønsker at bidrage til den højt specialiserede rådgivning og værdifulde indsats, som hørekonsulenterne yder i dag.
Vi udbyder derfor en unik efteruddannelse for hørekonsulenter, hvis formål er at styrke, understøtte og udvikle hørekonsulentens faglighed og kompetencer.
Efteruddannelsen bygger på et eksistenspsykologisk grundlag og varetages af psykologerne Anne-Mette Mohr, Vibe Strøier og Charlotte Sandros.

Læs mere her

DKK19.500,00
09
mar
EKSTERN KURSUS

Grundkurset er det første af fire uddannelseskurser. De tre følgende kurser er: Stemme, Artikulation og Tale. Hvert kursus varer en uge (5 arbejdsdage, 34 timer).
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne lærer at beherske den fysiologiske talerespiration, og at de får en sund og naturlig beherskelse af taleorganerne. På dette kursus får logopæderne gode arbejdsredskaber i hænde, som direkte kan anvendes over for egne elever med stemme-og taleproblemer.

Tilmeldingsfrist: 15. januar 2020.

Læs mere her.

DKK6.000,00
09
mar
EKSTERN KURSUS

Grundkurset er det første af fire uddannelseskurser. De tre følgende kurser er: Stemme, Artikulation og Tale. Hvert kursus varer en uge (5 arbejdsdage, 34 timer).
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne lærer at beherske den fysiologiske talerespiration, og at de får en sund og naturlig beherskelse af taleorganerne. På dette kursus får logopæderne gode arbejdsredskaber i hænde, som direkte kan anvendes over for egne elever med stemme-og taleproblemer.

                                                                                                       
Tilmelding senest den 15. januar 2020

Læs mere

DKK6.000,00
12
mar
EKSTERN KURSUS

Mekanismer og behandling ved langvarige postcommotionelle symptomer.

Aktualitet – postcommotionelt syndrom I Danmark er der per år ca. 20.000 henvendelser i skadestuer og
akutmodtagelser på grund af hjernerystelse (commotio cerebri). De fleste patienter bliver symptomfri i løbet af få uger, men en mindre andel af patienterne har symptomer, som varer flere måneder efter hjernerystelsen. Dette er temaet ved årsmødet, og to vigtige spørgsmål skal besvares:
1. Hvilke patofysiologiske forandringer er i spil hos personer med langvarige symptomer efter commotio cerebri?
2. Hvad ved vi – evidensbaseret - om behandlingen af langvarige postcommotionelle symptomer?
Arrangører: Dansk Selskab for Neurorehabilitering (DSNR), Center for Hjerneskade (CfH) og Dansk Center for Hjernerystelse (DCFH).
Deltagere: Alle sundheds- og fagprofessionelle, som arbejder med patienter med følger af commotio cerebri.

Mødet er i København og koster 500 kr for medlemmer og 80 kr for ikke medlemmer.

Læs mere om årsmødet her og se mere om selskabet her.

21
apr
EKSTERN KURSUS

Dynamisk assessment giver logopæden supplerende værktøjer i både udredningen og interventionen. Indenfor det logopædiske område har den dynamiske tilgang til test og vurdering internationalt set vist et stort potentiale som et supplement til normrefereret testning. Kurset kvalificerer deltagerne i at anvende eksisterende dynamiske tests, tilpasse opgaver til det enkelte barn og supplere afdækningen af barnets præstation med viden om barnets respons på intervention og træning.

Målgruppe og adgangsbetingelser
Kurset henvender sig til logopæder eller andre med tilsvarende forudsætninger for at arbejde som tale-høre-konsulent i PPR-regi eller lignende ansættelse. Relevant uddannelsesmæssig baggrund er audiologopæder, logopæder, diplomuddannelse i logopædi, speciallærer i tale-høre og sprog.

Læs mere her.

DKK3.950,00
11
maj
EKSTERN KURSUS

Afholdes i uge 20, d. 11.-15. maj 2020   
Instruktør Åse Ørsted                                                                                                               Deltagergebyr: 6.500kr.                                                                                                            Tilmelding senest 15. marts 2020

Læs mere

DKK6.500,00
11
maj
EKSTERN KURSUS

I ugens løb gennemgås Coblenzers holistiske og specifikke stemme- og sangøvelser. De sættes i relief i forhold til tilsvarende øvelser i andre systemer og i forhold til de forskellige former for patofysiologi, hvor det er relevant.
Afsluttes med prøve og deltagerbevis, der er adgangsgivende til de næste kurser.

Tilmeldingsfrist: 1. april 2020

Læs mere her.

DKK6.500,00
13
maj
EKSTERN KURSUS

 

Nordisk audiologisk selskab afholder konfeence 2020 i Odense, Denmark.
Varieret videnskabeligt program med fokus på nordiske oplægsholdere samt internationale hovedtalere.
NAS2020 er åben for tilmelding. Early Bird registrering indtil 31. januar 2020.
Læs mere angående registrering og program her: http://nas2020.sdu.dk/.

 

27
maj
EKSTERN KURSUS

Det Nordiska Barnspråkssymposiet hålls vartannat år i ett av de nordiska länderna. Symposiet är en tvärvetenskaplig mötesplats för forskare och kliniker inom (ljud) talterapi, språkvetenskap, psykologi och andra med intresse för barns språk. Det 16:e Nordiska Barnspråkssymposiet äger den här gången rum i Linköping vid Campus US.

Læs mere her.