Udstillere 2014

På efteruddannelsekursus Nyborg Strand 2013 havde vi besøg af en masse udstillere, der fremstiller eller sælger produkter inden for vores fagområder. Udstillerne har mulighed for at præsentere sig på denne side.

www.calundanhoereteknik.dk

Calundan Høreteknik sælger og installerer en meget bred vifte af produkter og løsninger inden for høretekniske hjælpemidler.

Vi er uafhængig samarbejdspartner for kommuner, jobcentre og uddannelsesinstitutioner – og er blandt andet fast leverandør til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (det tidligere SU-Styrelsen). Vi sælger naturligvis også til private og erhvervsvirksomheder, blandt andet via vores webshop.
Igennem vores godt 13 års gamle historie har vi oparbejdet et stort kendskab til tekniske produktfaciliteter og en stor forståelse for, i hvilke situationer og faser af brugerens tilværelse, de respektive løsninger er rigtige og hensigtsmæssige.

www.dpf.dk

Dansk Psykologisk Forlag blev stiftet i 1949, og er en toneangivende aktør inden for det psykologiske felt. De seneste år har forlaget udviklet sig fra at være et decideret fagbogsforlag til at være et af Danmarks førende forlag inden for vores tre udgivelsesområder: psykologi, pædagogik og organisation. Foruden bøger udgiver vi tidsskrifter, undervisningsmaterialer, prøver og test. Fælles for alle vores udgivelser er, at de har fokus på at være lærings-, praksis- og handlingsorienterede.

Besøg vores stand og se et udvalg af vores nuværende og kommende materialer til det audiologopædiske område herunder de anerkendte Receptive og Expressive One-Word Picture Vocabulary Test – nu på dansk. Se også testen LogoFoVa som oplægsholder, phd.stud. Marit Carolin Clausen har udviklet til udredning af børn med fonologiske vanskeligheder, som Dansk Psykologisk Forlag udgiver dette forår. Det vil være muligt at træffe Marit Carolin Clausen og stille spørgsmål mv.

www.hogrefe.com

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test samt træningsmaterialer i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede faggrupper såsom lærere, logopæder, læger, HR-konsulenter m.fl. Forlaget er det førende i Danmark inden for dette område.

 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S er en del af Hogrefe-forlagsgruppen, den førende forlagsvirksomhed i Europa inden for testområdet med afdelinger i Tyskland, Schweiz, Østrig, Frankrig, Holland, England, Sverige, Italien og Tjekkiet. Forlagsgruppen udgiver ud over test også fagtidsskrifter og -litteratur. Læs mere om Hogrefe-forlagsgruppen og dens udgivelsesprogram på vores internationale hjemmeside www.hogrefe.com.

www.oplæsning.dk

Oplæsning.dk er et nystartet firma, der udvikler oplæsningsmaterialer, som kan bruges sammen med en gruppe på 20 – 25  børn. Oplæsningsmaterialerne er udformet som A4 oplæsningsplancher. På den ene side er en illustration, som vises til tilhørerne. På den anden side står teksten til illustrationen. Det muliggør, at man på samme tid kan have øjenkontakt, læse for børnene og vise dem den tilhørende illustration. Hver planche indeholder desuden spørgsmål, der skal skabe dialog med børnene, både om illustrationen og den læste historie.

Vi arbejder målrettet på at gøre oplæsning for en større gruppe til en oplevelse, som både børn og voksne glæder sig til og har udbytte af. Det er vores praktiske erfaring, at det dialogiske element i oplæsningen er meget givende for børnenes sprogudvikling. Vi er overbeviste om, at dette gælder både for børn med et godt talesprog og for børn, der har brug for sproglig stimulering. Aktiviteten kan planlægges efter børnenes alder og behov.

 Ud over oplæsningsmaterialer udvikler vi også plancher med forskellige sproglige lege. Vi har lege med rim, klassificeringslege, iagttagelseslege, bogstavlege og tallege. Vi udgiver kun materialer, der er afprøvet af pædagoger og børn i praksis.

Udstillerforedrag tirsdag kl 13.00

 

www.oticon.dk

En bedre fremtid for alle børn med høretab...

…det er vores mission. Vi vil støtte dig i de udfordringer, du står over for i forbindelse med at sikre, at børn med høretab får den bedst mulige høreomsorg. Oticons audiologiske mission er at hjælpe hørespecialister med at skabe en bedre fremtid for børn med høretab. Vi ønsker at hjælpe børn med at nå deres fulde potentiale med høreapparater, der kan opfylde deres individuelle behov, mens de vokser op. Hos Oticon mener vi, at ved at tage hensyn til såvel auditive som kognitive evner og ved at være opmærksomme på de særlige udfordringer det er at vokse op med et høretab, giver vi dig mulighed for at tilpasse løsninger, der passer børns behov i alle faser af deres udvikling. Vi ønsker at levere løsninger, værktøjer og teknikker, der tilbyder alt, hvad du har brug for til at give alle børn med høretab en bedre fremtid. Det er vores mission. Det er der, vi gerne vil hen. Sammen.

Desuden udstillerforedrag tirsdag kl. 13.30 : Frontrow Juno/Amigo FM. Fremtidens nye undervisningsudstyr, en løsning for hele klassen. Gennemgang af Juno, og hvordan kan Juno bruges sammen med FM eller Streamer. Hør om alle de specielle muligheder der er med Juno. F.eks Elevmikrofoner, stemmestyring samt optagelse af lyd og billede.   

Udstillerforedrag onsdag kl. 09.30: Oticon Connectline. Gennemgang af de mange nye muligheder i den nye Streamer Pro samt det nye tilbehørsprogrammet. Der er i dag mulighed for individuel tilpasning og betjening af Connectline. Vi hvordan det let kan justeres og programmeres.

 

Desuden udstiller:

www.comfortaudio.dk

www.gongeshop.dk

www.matcen.dk

www.sofieleg.dk