Materiale til Nyborg Strand 2014

Herunder finder du links til materiale, vi løbende får tilsendt fra kursusholderne til dette års efteruddannelseskursus.

Ruben Schachtenhaufen: Sproglyde - uden for og inden i vores hoveder

Slides

Annette Fox-Boyer: Classification and intervention of children with speech disorders

Slides

Elisabeth Willadsen: Udvælgelse af mållyde i undervisningen af børn med fonologiske vanskeligheder 

Udvælgelse af målord -slides

Elspeth McCartney: Inclusion of children with speech- and language impairments into mainstream schools and kindergartens

Abstract

Slides

 

Hana Mala Rytter: Evidensbaseret praksis i hjerneskaderehabilitering?

Slides

Specialoplæg af Maria Christensen: Hverdagsinteraktioner mellem børn inden for specialområdet og fagpersoner 

Slides

 

Hazel Roddam:Speech and Language Therapy as an evidence- based profession: what are the skills, tools and resources that we need? 

EBP Handout 1 & 2

Slides og referencer

Julie Dockrell: Supporting children with speech, language and communication needs in mainstream education: challenges and opportunities 
CsCtool

SLCN in mainstream education challenges and opportunities

Please note all reports from the Better Communication Research Programme are published on a dedicated DfE website

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education/series/better-communication-research-programme

To learn about the BCRP please visit

http://www.youtube.com/watch?v=tAJgFIVPwRw

To learn about the Communication Supporting classrooms tool please visit

http://www.youtube.com/watch?v=kpGVOIxKkjA

Jytte Isaksen: Evidens, erfaring og ønsker – om foreningen af de tre elementer i evidensbaseret praksis

Slides

Kate Ripley: Inclusion for children with SLI in mainstream education: the challenge for schools

Case Studies Jancis and Brian

Referencer

Slides

 

Kirsten Loft Bergstrand: Fonologi i praksis -fonologi i børnehøjde

Slides

Lone Johansen: Børnefællesskaber og deltagelse - de professionelles arbejde med at skabe stærke inkluderende børne- og læringsfællesskaber.

Aflyst, erstattet af:

Mette Due Hansen og Merete Nyboe Jensen

 

Marit Clausen: Normal, forsinket eller afvigende? Fonologitilegnelse og fonologiske vanskeligheder hos dansk-sprogede børn 

Slides

Trine Kjær Krogh & Peter Wick: Evidensbaseret praksis i det logopædiske arbejdsfelt

Slides

Annemette Kristensen og Birgitte Christensen

Spicialefremlæggelse: Undersøgelse af empy-set som interventionsmetode til børn med moderat til svær fonologiske vanskeligheder

Slides