Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Nyborg Strand 2014

ALF's bestyrelse og kursusudvalg, samt de frivillige, der gav en hånd med undervejs takker for et veloverstået efteruddannelseskursus.

Vi glæder os til jer igen i 2015 og på de regionale kurser.

Kurset blev afholdt mandag d. 23/3, tirsdag d. 24/3 og onsdag d. 25/3

på Nyborg strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Program 2014

Programmets foredrag falder indenfor følgende temaer:

1) Evidensbaseret Praksis

2) Fonologi

3) Inklusion i Logopædien

4) Kommunikationsvanskeligheder hos voksne

Udstillere 2014

Materiale fx Powerpoint fra oplægsholdere 2014