Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus 2013

ALF's bestyrelse og kursusudvalg, samt de frivillige, der gav en hånd med undervejs takker for et veloverstået efteruddannelseskursus.

Vi glæder os til jer igen i 2014 og på de regionale kurser.

Kurset blev afholdt mandag d. 23/3, tirsdag d. 24/3 og onsdag d. 25/3

på Nyborg strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Program 2013

Programmets foredrag falder indenfor følgende temaer:

1) Eksekutive funktioner

2) Læsevanskeligheder og dyskalkuli

3) Forældresamarbejde

Udstillere 2013

Materiale fx Powerpoint fra oplægsholdere 2013