Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus 2012

ALF's bestyrelse og kursusudvalg, samt de frivillige, der gav en hånd med undervejs takker for et veloverstået efteruddannelseskursus.

Vi glæder os til jer igen i 2013 og på de regionale kurser.

Kurset blev afholdt mandag d. 26/3, tirsdag d. 27/3 og onsdag d. 28/3

på Nyborg strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Program 2012

Programmets foredrag falder indenfor følgende temaer:

1. Høretab
2. Tværprofessionelt samarbejde
3. Senhjerneskadede
4. Børnelogopædi – hukommelse

Materiale fx Powerpoint fra oplægsholdere 2012

Specialforedrag 2012