17
nov

15. Nordiske Symposium om Børnesprog

Følgende områder vil bl.a. blive behandlet:


        * sammenhænge mellem barnets sproglige udvikling i førskolealderen og senere skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen
        * sproglige vanskeligheders betydning for skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen
        * tosprogede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse
        * døve og hørehæmmede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse.

Inviterede plenartalere:

Birgitta Sahlén, Lunds Universitet, Sverige: "Kommunikativ og sproglig
udvikling hos børn med hørevanskeligheder - i et nordisk perspektiv"
Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo, Norge: "Tosprogede
(minoritetssprogede) børn i skolen - i et nordisk perspektiv"
Carsten Elbro, Københavns Universitet, Danmark: "Kendte og mindre
kendte sproglige forudsætninger for læsning - i et nordisk perspektiv"


Flere informationer kan findes på hjemmesiden:
http://nordisksymposium.weebly.com

Start dato 05-23-2018
Slut dato 05-24-2018
Registration Start Date 12-01-2017
Max Pladser
Registered 0
Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement