Lingvistisk-Logopædisk Studielegat

Legatets formål er først og fremmest at yde økonomisk støtte til lingvistisk og/eller audio-logopædisk forskning med det sigte at forbedre undervisningen/behandlingen af børn, unge og voksne med tale-høre- eller sprogvanskeligheder.

Legatet kan søges af lingvister og audiologopæder samt personer, der ønsker at foretage et videregående studium med henblik på disputats eller andet selvstændigt videnskabeligt arbejde inden for områderne lingvistik og/ eller audiologopædi.

For at kunne støtte så mange kvalificerede projekter som muligt vil legatet ikke se sig i stand til at finansiere større projekter, men kan overveje at finansiere delprojekter.


I øvrigt henvises til fondets vedtægter.

Uddelingen af legatportionerne finder sted i forbindelse med Audiologopædisk Forenings årlige generalforsamling i marts/april på Hotel Nyborg Strand.

Ansøgninger vedlagt projektbeskrivelse og økonomisk overslag sendes til:

Per Nielsen
Randrupvej 14
2610 Rødovre