Fagetisk udvalg

Opgaverne i fagetisk udvalg varetages p.t. af bestyrelsen.