Dysfagi-tænketank

Referat fra møde i dysfagi tænketank 30.01.13 – CRS Odense

Til stede: Diana Holm (CSV), Ib Jacobsen (IKH), Eva Jensen(CRS), Maria Christensen (Hammel Neurocenter), Birgitta Fog-Poulsen (IKH), Rikke Simonsen (ALF)

Referent: Rikke Simonsen

Dagsorden

·      Velkomst / Præsentationsrunde

o  hvor det blandt andet bliver tydeligt, at henvisningsmuligheder er meget forskellige fra region til region.

·      Dagsorden

·      Information om Malmø kursus /v Diana

·      Information om Barcelona konference /v Eva

·      Uddannelse

o  Vi er blandt de tilstedeværende enige om, at logopæder mangler uddannelse og bør deltage i højere grad i det tværfaglige samarbejde omkring disse patienter. Det er dog vigtigt at understrege, at vi ikke ønsker at udelukke andre faggrupper. Dysfagi ses som et tværfagligt område, hvor logopæder har væsentligt at bidrage. Strategien må være at afsøge de faglige begrænsninger og forsøge at påvirke uddannelsessteder med ects-points til at oprette uddannelse. Der udtrykkes ønsker om logopædisk uddannelse, grunduddannelse og tværfaglig master. SDU melder tilbage påforespørgsel fra RS / kontakt fra EJ, at de er positive i fht muligheden for et dysfagi-fag på den audiologopædiske uddannelse, men afventer yderligere information og afdækning af området. RS har kontaktet sundhedsstyrelsen for afklaring af logopædiske faggrænser – der er intet svar endnu. Det er ikke muligt at nå til enighed om afgrænsningerne af et evt uddannelses forløb uden at kende til sundhedsministeriets tilbagemelding.

·      Undersøgelse af uddannelser i udlandet

o  Det findes relevant at undersøge faglige retningslinjer og uddannelses-opbygning i forhold til dysfagi i udlandet. Der udfærdiges en liste med arbejdsopgaver.

·      Afdækning af dysfagi

o   SDUs studieleder for audiologopædi udtrykker ønske om yderligere afdækning af behovet for dysfagi undervisning/logopædisk uddannelse. Det kunne evt være en Phd opgave for nogen? Det er dog umiddelbart en for omfangsrig arbejdsopgave for dysfagi-gruppen. For at imødekomme ønsket om yderligere afdækning af området sættes den målsætning at have samtlige regioner i DK repræsenteret i denne gruppe. Disse repræsentanter forsøger telefonisk eller personligt at spørge ind til muligheder/procedurer for dysfagi-patienter i deres respektive område ved at kontakte relevante kolleger. Der udfærdiges en liste af spørgsmål i forhold til procedure. Der udfærdiges en liste af regioner/områder i DK, hvorfra det kunne være ønskeligt med personlig deltagelse i gruppen – hvortil der føjes personer fra denne gruppe med ansvar for kontakt til disse. Og der opfordres generelt til deltagelse af interesserede i dysfagi-tænketanken. Annoncering af næste møde på www.ALF.dk og om muligt på DTHS hjemmeside.  

·      Dysartri netværksdag

o  Der har været en forespørgsel om deltagelse af gruppen på DTHS-dysartri dag. Vi kommer med et indlæg på ca 1 time.

·      Opsummering og opgavefordeling

o  Der udtrykkes tilfredshed med, at DTHS ledere har frigivet medarbejdere til at deltage i denne dag. Og tak til CRS for god forplejning og ALF for dækning af transportudgifter. Nyt møde, når vi har tilbagemelding fra sundhedsstyrelsen – eller inden sommerferien (RS indkalder). Referat til samtlige DTHS-institutionsers ledere samt på ALFs hjemmeside.